Public services

Kvaliteten på vård- och omsorgstjänster i EU

Offentliga tjänster är avgörande för att uppnå höga nivåer av socialt skydd, social sammanhållning och social inkludering. För att vara effektiva i detta avseende måste dock tjänsterna vara av god kvalitet och så många som möjligt måste ha lika tillgång till dem. Särskilt omsorgstjänster utgör en viktig del av det sociala skyddet för EU:s medborgare och förbättrar livskvaliteten och tillgången till utbildning och sysselsättning. Den här rapporten visar allmänhetens uppfattning om kvalitet i hälso- och sjukvården, långtidsvården och barnomsorgen och jämför den mellan länder, grupper i samhället, vårdtagare och indirekta tjänsteanvändare.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar