Working conditions and sustainable work

Arbetsvillkor och hållbart arbete: En analys med hjälp av ramverket för arbetskvalitet

Flagship report
Publicerad
26 februari 2021
pdf
Formats and languages
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • I genomsnitt har arbetstagare inom EU bättre arbetsvillkor i dag än vid millennieskiftet. Arbetstidskvaliteten är klart förbättrad. Den fysiska arbetsmiljön har också förbättrats, särskilt där det betyder mest – det vill säga inom yrken som är mycket utsatta för fysiska risker.
Read more
 • I genomsnitt har arbetstagare inom EU bättre arbetsvillkor i dag än vid millennieskiftet. Arbetstidskvaliteten är klart förbättrad. Den fysiska arbetsmiljön har också förbättrats, särskilt där det betyder mest – det vill säga inom yrken som är mycket utsatta för fysiska risker.
 • Dagens arbetsliv kräver högre kompetens och erbjuder samtidigt större självständighet än tidigare. Det återspeglas i ett förbättrat index för kompetens och självbestämmande.
 • Arbetstagarnas kompetensutveckling hämmas dock av ojämlik tillgång till, och deltagande i, utbildningar som betalas av arbetsgivaren. Äldre arbetstagare har ett lägre deltagande i utbildningarna och det finns en växande klyfta mellan arbetstagare med olika anställningsformer (heltid eller deltid, visstid eller fast anställning).
 • Den kvarhängande könsuppdelningen på arbetsmarknaden återspeglas i skillnaderna i arbetskvalitet för män och kvinnor. Skillnaderna kan utfalla till för- eller nackdel för båda könen. Jämställdhetsklyftorna kan även var till nackdel för männen, till exempel beträffande den fysiska miljön.
 • Karriärmöjligheterna har i stort förbättrats för både män och kvinnor, men män har fortfarande en fördel beträffande denna dimension av arbetskvalitet. Den ojämlika fördelningen av ansvar för barn och familj, som leder till att kvinnor tar ledigt från jobbet och anpassar sina arbetstider i större utsträckning, är en trolig orsak.
Read less

Sammanfattning

I flaggskeppsrapporten sammanfattas de viktigaste resultaten i Eurofounds undersökning av arbetsvillkoren som utfördes under programperioden 2017–2020. Vi kartlägger de förbättringar av arbetsvillkoren som skett sedan 2000 och undersöker om förbättringarna gynnat alla arbetstagare i lika stor utsRead more

I flaggskeppsrapporten sammanfattas de viktigaste resultaten i Eurofounds undersökning av arbetsvillkoren som utfördes under programperioden 2017–2020. Vi kartlägger de förbättringar av arbetsvillkoren som skett sedan 2000 och undersöker om förbättringarna gynnat alla arbetstagare i lika stor utsträckning. Vi lyfter fram de grupper som löper störst risk att drabbas av dåliga arbetsvillkor och hamna efter i utvecklingen. Nya utmaningar som uppstår på grund av arbetsmarknadens utveckling, och som påverkar arbetskvaliteten, pekas ut. I rapporten presenteras även underlag för åtgärder som kan leda till ytterligare förbättringar av arbetsförhållandena och hjälpa oss att uppnå rättvisa arbetsvillkor för alla inom EU.

Analysen visar att arbetskvaliteten inom EU generellt är på väg att förbättras, om än sakta. Men alla arbetstagare drar inte nytta av förbättringarna i samma utsträckning. Kön, ålder och anställningsform har dessutom ett stort inflytande på en persons arbetsvillkor. Och samtidigt som digitaliseringen gör vissa problem som rör arbetskvalitet enklare att lösa, skapar den också nya utmaningar. Covid-19-pandemin har gjort problemen tydligare, förstärkt farhågor och lyft fram hur viktigt det är att uppnå arbetskvalitet för alla.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  EF20021
  ISBN: 
  978-92-897-2150-9
  Katalognummer: 
  TJ-03-21-030-EN-N
  DOI: 
  10.2806/938302
  Catalogue info

  Arbetsvillkor och hållbart arbete: En analys med hjälp av ramverket för arbetskvalitet

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg. 

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF20021EN1
  Catalogue info

  Arbetsvillkor och hållbart arbete: En analys med hjälp av ramverket för arbetskvalitet

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Case studies and working paper

 • Data

  List of tables

  The report has the following list of tables:

  Table 1: Change in the composition of the workforce, EU27 and the UK, 2002–2019

  Table 2: Elements of the job demands–resources model based on the EWCS

  List of figures

  The report has the following list of figures:

  Figure 1: The seven dimensions of job quality and the indicators composing each dimension

  Figure 2: Indexed change in job quality indices, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 3: Physical environment index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 4: Work intensity index: mean and standard deviation, by sector, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 5: Work intensity index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 6: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 7: Skills and discretion index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 8: Participation in paid training (%), by employment and contractual status, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 9: Associations between working time quality and occupational category, by country cluster

  Figure 10: Working time quality index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 11: Long working hours (%), by employment status, EU27 and the UK, 2000–2015

  Figure 12: Prospects index: mean and standard deviation, by occupational category, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 13: Prospects index: mean and standard deviation, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 14: Scores on Prospects index, by employment and sociodemographic characteristics, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 15: Receipt of support from colleagues and managers (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 16: Receipt of support from colleagues and managers (%), by age group, EU27 and the UK, 2005 and 2015

  Figure 17: Exposure to adverse social behaviour (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 18: Perception of fair pay (%), by Member State and the UK, 2005–2015

  Figure 19: Perceived appropriateness of pay, by country cluster, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 20: Job quality profiles: Scores on seven job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 21: Distribution of workers according to job quality profiles, EU27 and the UK, 2015

  Figure 22: Job quality profiles of men, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 23: Job quality profiles of women, by job quality indices, EU27 and the UK, 2015

  Figure 24: Distribution of employees according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 25: Gender of immediate manager (%), by worker’s gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 26: Female employees reporting good prospects for career advancement and gender gap (%), EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 27: Good prospects for career advancement (%), by age and gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 28: Job insecurity according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 29: Employability according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 30: Employees reporting difficulty making ends meet according to occupation type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 31: Employees reporting difficulty making ends meet according to household type (%), by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 32: Employee experience of selected emotional demands (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 33: Average weekly working hours of employees across the life course, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 34: Flexibility to take time off according to predominant gender in occupation (%), by gender, EU27 and the UK, 2010 and 2015

  Figure 35: Additional components of earnings from main job (%), by gender, EU27 and the UK, 2005–2015

  Figure 36: Employees’ perception of their work–life balance (%), by age, EU27 and the UK, 2015

  Figure 37: Employees’ participation in training (%), by age and training classification, EU27 and the UK, 2015

  Figure 38: Associations between demands and resources and workers’ health and well-being

  Figure 39: Proportion of workers with flexitime schedules and engaged in TICTM (%), EU27 and the UK, 2015

  Figure 40: Workers reporting work–life balance problems (%), by work arrangement and presence or absence of children, EU27 and the UK, 2015

  Figure 41: Multiple-job holders as a proportion of total employment (%), by gender and country, EU27 and the UK, 2018

  Figure 42: Job quality profiles of multiple-job holders’ main jobs, by gender, EU27 and the UK, 2015

  Figure 43: Job quality of selected critical occupations in relation to the workforce average

  Figure 44: Emotional demands on ISWs and extent of those demands (%), EU27 and the UK, 2015

 • Videos

  Members of Eurofound’s Management Board provide their reactions to and insights into Eurofound’s 2021 flagship report on Working conditions and sustainable work: An analysis using the job quality framework.

  • Impact of the Covid-19 pandemic
   Interview with Juha Antila, Head of Research and Development SAK, Central Organisation of Finnish Trade Unions.

  • Digitalisation
   Interview with Mario van Mierlo, Deputy Director, Social Affairs, The Dutch Confederation of Industry and Employers (VNO-NCW).

  • Making work sustainable
   Interview with Alain Piette, Ergonomist at the Belgian Federal Public Service Employment, Labour and Social Dialogue.

  • Role of different actors in improving job quality
   Interview with Rebekah Smith, Deputy Director for Social Affairs, BusinessEurope.

  • Persisting challenges
   Interview with Nelson Ferreira, Deputy General Inspector ACT, Portugal Labour Conditions Authority.

  • Remote working
   Interview with Esther Lynch, Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation (ETUC).

This report presents the results of research conducted largely prior to the outbreak of COVID-19 in Europe in February 2020. For this reason, the results do not fully take account of the outbreak.

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar