Promoting social cohesion and convergence

Övervakning av konvergensen inom Europeiska unionen: En tillbakablick som ska underlätta att ta nya steg framåt – uppåtriktad konvergens genom kriser

Flagship report
Uppdaterad
26 januari 2022
Publicerad
20 december 2021
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Resultat

 • Den ekonomiska krisen (2008–2013) hade avsevärd negativ påverkan på den uppåtriktade konvergensen inom medlemsstaterna. Även om den ekonomiska konvergensen snabbt återställdes, kvarstod nedåtriktad divergens när det gäller sysselsättning och levnadsvillkor fram till 2013, vilket belyser hur nära sammankopplade social och ekonomisk konvergens är.
Read more
 • Den ekonomiska krisen (2008–2013) hade avsevärd negativ påverkan på den uppåtriktade konvergensen inom medlemsstaterna. Även om den ekonomiska konvergensen snabbt återställdes, kvarstod nedåtriktad divergens när det gäller sysselsättning och levnadsvillkor fram till 2013, vilket belyser hur nära sammankopplade social och ekonomisk konvergens är.
 • Medan många sociala indikatorer började konvergera uppåt under återhämtningsperioden 2014–2019, skapade den ekonomiska krisen geografiska skillnader som bestod. Central- och Östeuropa hade fortsatt stark konvergens mot den ledande nordvästra regionen medan Sydeuropa i ökande grad kom på efterkälken både socialt och ekonomiskt.
 • Mellan 2008 och 2019 saknades i stort sett en uppåtriktad konvergens för kvaliteten på styrningen och institutioner EU:s medlemsstater emellan. Mot bakgrund av covid-19-krisen kommer konvergens för institutionell kvalitet att vara viktig för att omsätta ekonomisk konvergens till bestående social konvergens i Östeuropa samt förbättra båda typerna av konvergens i Sydeuropa.
 • Starka politiska pandemirelaterade åtgärder på både EU-nivå och nationell nivå förhindrade att krisen fick en allvarligare och mer ojämnt fördelad påverkan på EU:s arbetsmarknader och levnadsvillkor. Eftersom covid-19-krisen inte är över helt är det dock oerhört viktigt att de här politiska satsningarna upprätthålls, särskilt när det gäller den digitala och gröna omställningen. Där blir rätt politiska verktyg avgörande för att förhindra nya klyftor mellan länderna i nordöst och sydväst.
 • Det är mycket viktigt att återhämtningsinstrumentet NextGenerationEU genomförs fullt ut. Konvergensen mellan EU:s medlemsstater är beroende av hur väl nationella återhämtningsplaner ligger i linje med EU:s vision. Om regeringarna väljer att fokusera på överstatliga prioriteringar är det möjligt att åtgärda de ojämlikheter som covid-19-pandemin har medfört. Här blir samordning på EU-nivå särskilt viktigt.
Read less

Sammanfattning

Uppåtriktad konvergens är centralt för unionsprojektet. Medlemsstaterna och deras medborgare röstade ja till EU, eftersom de förväntar sig att deras medlemskap kommer att leda till balanserat ekonomiskt välstånd och sociala framsteg för länderna. De ökande skillnader mellan medlemsstaterna som upRead more

Uppåtriktad konvergens är centralt för unionsprojektet. Medlemsstaterna och deras medborgare röstade ja till EU, eftersom de förväntar sig att deras medlemskap kommer att leda till balanserat ekonomiskt välstånd och sociala framsteg för länderna. De ökande skillnader mellan medlemsstaterna som uppstod under den ekonomiska krisen 2008–2013 kan ses som ett svek mot EU:s löfte och kan eventuellt lägga grunden för missnöje och splittring. Denna flaggskeppsrapport är avslutningen på Eurofounds forskning om övervakning av konvergens i EU, som initierades 2017. Den beskriver den förändrade dynamiken för uppåtriktad konvergens under perioden 2008–2019, undersöker hur covid-19 på kort sikt påverkat de europeiska ekonomierna och samhällena, tillsammans med dess påverkan på konvergensen, och diskuterar pandemins långsiktiga påverkan och den framtida uppåtriktade ekonomiska och sociala konvergensen i Europa.

Read less

Format

 • Rapport

  Last updated date: 
  26 jan 2022
  Antal sidor: 
  120
  Referensnummer: 
  EF21008
  ISBN: 
  978-92-897-2237-7
  Katalognummer: 
  TJ-01-21-504-EN-N
  DOI: 
  10.2806/78744
  Catalogue info

  Övervakning av konvergensen inom Europeiska unionen: En tillbakablick som ska underlätta att ta nya steg framåt – uppåtriktad konvergens genom kriser

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2021), Monitoring convergence in the European Union: Looking backwards to move forward – Upward convergence through crises, Challenges and prospects in the EU series, Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  EF21008EN1
  Catalogue info

  Övervakning av konvergensen inom Europeiska unionen: En tillbakablick som ska underlätta att ta nya steg framåt – uppåtriktad konvergens genom kriser

  Författare: 
  Eurofound

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned
 • Tables and graphs

  The flagship report contains the following list of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Overview of indicators
  Table 2: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table 3: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table 4: Summary of economic convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 5: Summary of social convergence trends in sigma, delta and beta convergence and at the regional level
  Table 6: Summary of institutional convergence trends in sigma, delta and beta convergence

  Table A1: Drivers of employment in the EU (panel analysis)
  Table A2: Drivers of employment growth in the EU (panel analysis)
  Table A3: Impact of unemployment changes on GDP per capita (regression coefficients), EU27, 2000–2019

  List of figures

  Figure 1: The three dimensions of convergence
  Figure 2: Sigma and delta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 3: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2008–2019
  Figure 4: Regional quintile clusters of GDP per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 5: Sigma and delta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 6: Unconditional beta convergence in disposable household income per capita (PPS), 2008–2019
  Figure 7: Regional quintile clusters of disposable household income per capita in PPS in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 8: Sigma and delta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 9: Unconditional beta convergence in income inequality (income quintile share ratio), EU27, 2008–2019
  Figure 10: Sigma and delta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 11: Unconditional beta convergence in monthly minimum wage (PPS), 2008–2019
  Figure 12: Sigma and delta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 13: Unconditional beta convergence in the employment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 14: Regional quintile clusters of the employment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 15: Sigma and delta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 16: Unconditional beta convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 17: Regional quintile clusters of the unemployment rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 18: Sigma and delta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 19: Unconditional beta convergence in the gender employment gap (%), EU27, 2008–2019
  Figure 20: Regional quintile clusters of the gender employment gap in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 21: Sigma and delta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 22: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 23: Regional quintile clusters of the youth NEET rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 24: Sigma and delta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 25: Unconditional beta convergence in the early school leavers rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 26: Regional quintile clusters of the early school leavers rate in 2008 and 2019 and cluster mobility from 2008 to 2019, EU NUTS 2
  Figure 27: Sigma and delta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2019
  Figure 28: Unconditional beta convergence in the AROPE rate (%), EU27, 2008–2013 and 2013–2019
  Figure 29: Sigma and delta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 30: Unconditional beta convergence in unmet medical needs (%), EU27, 2008–2019
  Figure 31: Sigma and delta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 32: Unconditional beta convergence in the WGI rule of law, EU27, 2008–2019
  Figure 33: Sigma and delta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 34: Unconditional beta convergence in the WGI government effectiveness, EU27, 2008–2019
  Figure 35: Sigma and delta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 36: Unconditional beta convergence in the WGI regulatory quality, EU27, 2008–2019
  Figure 37: Sigma and delta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 38: Unconditional beta convergence in the WGI voice and accountability, EU27, 2008–2019
  Figure 39: Sigma and delta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 40: Unconditional beta convergence in the WGI control of corruption, EU27, 2008–2019
  Figure 41: Sigma and delta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 42: Unconditional beta convergence in the Ease of Doing Business score, EU27, 2010–2019
  Figure 43: Regional clusters of the European Quality of Government Index score (EQI), EU NUTS 1 and 2, 2010 and 2017
  Figure 44: Employment rates in the previous year and annual growth rates by EU Member State, 2000–2019
  Figure 45: Employment growth in southern and central and eastern countries relative to western/northern Europe (regression coefficients plot)
  Figure 46: Summary of the regional leaders and laggards in the social dimension and cluster mobility in the economic dimension, EU NUTS 2, 2008–2019
  Figure 47: Relationship between GDP and unemployment in 2008–2009 (growth rates), EU27
  Figure 48: Relationship between GDP and unemployment in 2019–2020 (growth rates), EU27
  Figure 49: Actual versus predicted unemployment rate in 2020 (%), EU27
  Figure 50: SURE loans and the unemployment gap in 2020, EU27
  Figure 51: Unweighted average employment rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 52: Unweighted average youth NEET rate and projections to meet the European Pillar of Social Rights Action Plan 2030 target (%), EU27
  Figure 53: Sigma convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2013–2020
  Figure 54: Change in GDP per capita (in PPS) by Member State (%), EU27, 2019–2020
  Figure 55: Unconditional beta convergence in GDP per capita (PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 56: Percentage change in GDP per capita (in PPS), EU27, 2019–2020
  Figure 57: Sigma convergence in the unemployment rate (%), EU27, 2013–2021 (monthly data: January 2020–May 2021)
  Figure 58: Change in unemployment rate by Member State (percentage points), EU27, 2019–2020
  Figure 59: Unconditional beta convergence of the unemployment rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 60: Percentage point change in the unemployment rate, EU NUTS 2, 2019–2020
  Figure 61: Sigma convergence in the activity rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 62: Sigma convergence in labour market slack (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 63: Unconditional beta convergence in labour market slack (%), EU27, 2019–2020
  Figure 64: Estimated change in the at-risk-of-poverty rate, EU, 2019–2020
  Figure 65: Sigma convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2013–2020 (quarterly data: Q4 2019–Q4 2020)
  Figure 66: Unconditional beta convergence in the youth NEET rate (%), EU27, 2019–2020
  Figure 67: Degree of plausibility (on a scale of 1–10) of the health recovery scenarios as assessed by Eurofound experts
  Figure 68: Possible economic recovery scenarios
  Figure 69: Expected speed of economic recovery, EU27
  Figure 70: Experts’ opinions on the expected economic crisis triggered by the COVID-19 pandemic (on a scale of 0–100)

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Part of the series

 • Challenges and prospects in the EU

  Eurofound’s Flagship report series 'Challenges and prospects in the EU' comprise research reports that contain the key results of multiannual research activities and incorporate findings from different related research projects. Flagship reports are the major output of each of Eurofound’s strategic areas of intervention and have as their objective to contribute to current policy debates.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar