Foundation Findings: Balans mellan arbete och privatliv – Att lösa dilemmat

Foundation Findings
Publicerad
13 december 2007
Format
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

Europeiska unionen står inför ett dilemma på socialpolitikens område: sysselsättningen måste öka för att fortsatt ekonomisk tillväxt ska kunna säkras och social integration främjas. För att åstadkomma detta måste EU dock göra det lättare för människor att kombinera sina åtaganden på arbetet och gentemot familjen, så att inträdet på arbetsmarknaden – särskilt för kvinnor – underlättas. Foundation Findings innehåller relevant bakgrundsinformation och politiska förslag till alla aktörer och berörda parter som deltar i dagens europeiska debatt om den framtida socialpolitiken. Innehållet bygger på Eurofounds forskning och speglar dess självständighet och trepartsstruktur.Ladda ned PDF: SV (pdf 341.64 Kb)
 • Full report

  Reference No: 
  ef0789
  ISBN: 
  978-92-897-0811-1
  Catalogue: 
  TJ-FF-07-001-EN-C
  Catalogue info

  Foundation Findings: Balans mellan arbete och privatliv – Att lösa dilemmat

  Authors: 
  Eurofound

  Europeiska unionen står inför ett dilemma på socialpolitikens område: sysselsättningen måste öka för att fortsatt ekonomisk tillväxt ska kunna säkras och social integration främjas. För att åstadkomma detta måste EU dock göra det lättare för människor att kombinera sina åtaganden på arbetet och gentemot familjen, så att inträdet på arbetsmarknaden – särskilt för kvinnor – underlättas. Foundation Findings innehåller relevant bakgrundsinformation och politiska förslag till alla aktörer och berörda parter som deltar i dagens europeiska debatt om den framtida socialpolitiken. Innehållet bygger på Eurofounds forskning och speglar dess självständighet och trepartsstruktur.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar