Foundation Focus - Unga i Europa: Deras bästa dagar?

Foundation Focus
Publicerad
25 juli 2012
Format
 • Download full reportPDF
Authors: 
Eurofound

Sammanfattning

Detta nummer av Foundation Focus handlar om unga i Europa och framför allt hur de påverkas av den ekonomiska krisen. Ungdomsarbetslösheten har alltid varit högre än arbetslösheten generellt, men krisen har haft en dramatisk inverkan på ungas möjligheter att få jobb. Den allt större gruppen ”NEETs”, som varken arbetar eller studerar, vittnar om detta. Initiativ har inletts för att åtgärda situationen, men resultaten har hittills varit blandade. Migration är ett alternativ, men hjälper det på sikt? Och hur ser arbetsvillkoren ut för dem som har jobb? Hur lätt är det att skaffa sig erfarenhet och utbildning för att kunna få en stabilare och mer permanent anställning?Ladda ned PDF: SV (pdf 582.95 Kb)
 • Full report

  Reference No: 
  ef1237
  Catalogue info

  Foundation Focus - Unga i Europa: Deras bästa dagar?

  Authors: 
  Eurofound

  Detta nummer av Foundation Focus handlar om unga i Europa och framför allt hur de påverkas av den ekonomiska krisen. Ungdomsarbetslösheten har alltid varit högre än arbetslösheten generellt, men krisen har haft en dramatisk inverkan på ungas möjligheter att få jobb. Den allt större gruppen ”NEETs”, som varken arbetar eller studerar, vittnar om detta. Initiativ har inletts för att åtgärda situationen, men resultaten har hittills varit blandade. Migration är ett alternativ, men hjälper det på sikt? Och hur ser arbetsvillkoren ut för dem som har jobb? Hur lätt är det att skaffa sig erfarenhet och utbildning för att kunna få en stabilare och mer permanent anställning?

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar