European Restructuring Monitor – en unik EU-omfattande informationskälla

Information sheet
Publicerad
22 oktober 2013
pdf
Formats and languages
  • Ladda ned
Författare: 
Eurofound

Sammanfattning

ERM:s mål är att övervaka omstruktureringarna i EU:s medlemsstater samt i Norge. Omstruktureringarnas inverkan på sysselsättningen mäts på grundval av rapporteringen i dags och affärstidningar i respektive medlemsstat sedan 2002.


Formats and languages

  • Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar