Promoting social cohesion and convergence

Är Europa ledande när det gäller institutionell kvalitet?

Policy brief
Publicerad
7 november 2022
pdf
Formats and languages

Resultat

 • Institutionella resultat av hög kvalitet är kopplade till högre bruttonationalprodukt (BNP) per capita, högre sysselsättningsgrad och större förtroende för nationella myndigheter. De är också kopplade till lägre risk för fattigdom och socialt utanförskap, vilket visar hur viktigt det är med högeffektiva institutioner för att uppnå varaktig ekonomisk och social konvergens i EU.
Read more
 • Institutionella resultat av hög kvalitet är kopplade till högre bruttonationalprodukt (BNP) per capita, högre sysselsättningsgrad och större förtroende för nationella myndigheter. De är också kopplade till lägre risk för fattigdom och socialt utanförskap, vilket visar hur viktigt det är med högeffektiva institutioner för att uppnå varaktig ekonomisk och social konvergens i EU.
 • Även om de 27 EU-medlemsstaterna är världsledande när det gäller institutionell kvalitet enligt de sex globala indikatorerna för samhällsstyrning, har deras resultat för samtliga indikatorer försämrats efter 2008 års kris. Denna trend är särskilt oroande med tanke på institutionernas viktiga roll när det gäller att stärka samhällets motståndskraft och få tillgång till EU-medel som bidrar till denna process.
 • De nordiska och västeuropeiska medlemsstaterna hade den bästa institutionella kvaliteten i Europa 1996–2020, medan de baltiska staterna har förbättrat sitt resultat markant sedan de gick med i EU och nu har gått om medlemsstaterna i Medelhavsområdet, vars poäng har minskat under de senaste 12 åren. Resultatet för de central- och östeuropeiska medlemsstaterna har varit stabilt, men trots vissa förbättringar hade Bulgarien och Rumänien den sämsta institutionella kvaliteten under perioden.
 • Krismekanismer och EU-medel är viktiga återhämtningsverktyg, men det krävs också ett mer långsiktigt fokus på EU-nivå för att säkerställa uppåtgående konvergens när det gäller institutionell kvalitet. Införandet av institutionell kvalitet som ett mål för NextGenerationEU ger en viktig möjlighet att stärka den administrativa kapaciteten och öka samhällsstyrningens kvalitet, så att medlemsstaterna kan hantera nuvarande och framtida negativa ekonomiska och sociala chocker effektivare.
 • Tidigare forskning har visat att högre institutionell kvalitet och starkare administrativ kapacitet kan bidra till att öka utnyttjandegraden för EU-medel och maximera medlens tillväxtfrämjande effekter i medlemsstaterna och regionerna. Detta understryker att förbättring av den institutionella kvaliteten inte bara ger incitament för tillväxt överlag, utan också är en central förutsättning för effektiv förvaltning och tillgång till medel från NextGenerationEU.
Read less

Sammanfattning

Kvaliteten på institutionerna är en viktig faktor för att uppnå uppåtgående ekonomisk och social konvergens i EU och spelar en grundläggande roll för att få ekonomin att växa, locka till sig utländska investeringar, se till att politik och reformer genomförs och få tillgång till EU-medel. Att de Read more

Kvaliteten på institutionerna är en viktig faktor för att uppnå uppåtgående ekonomisk och social konvergens i EU och spelar en grundläggande roll för att få ekonomin att växa, locka till sig utländska investeringar, se till att politik och reformer genomförs och få tillgång till EU-medel. Att de offentliga institutionerna uppfyller sina ändamål är särskilt viktigt just nu med tanke på genomförandet av programmet NextGenerationEU, eftersom låg institutionell kvalitet kan utgöra ett hinder för tillgången till medel och undergräva programmets effektivitet. I denna policygenomgång presenteras resultaten av en undersökning av den uppåtgående konvergensen i EU i fråga om de sex globala indikatorerna för samhällsstyrning som Världsbanken tagit fram. Resultaten visar att Europa fortfarande ligger i framkant när det gäller institutionell kvalitet, men att det har skett en försämring sedan finanskrisen 2008. För att vända denna trend krävs åtgärder på området för offentlig styrning.

Read less

Formats and languages

 • Rapport

  Antal sidor: 
  28
  Referensnummer: 
  EF22026
  ISBN: 
  978-92-897-2288-9
  Katalognummer: 
  TJ-AR-22-002-EN-N
  DOI: 
  10.2806/512588
  Catalogue info

  Är Europa ledande när det gäller institutionell kvalitet?

  Format

  Citera denna publikation: 

  Eurofound (2022), Does Europe lead the way in institutional quality? Publications Office of the European Union, Luxembourg.

 • Tables and graphs

  The policy brief contains the following lists of tables and figures.

  List of tables

  Table 1: Summary of convergence analysis of WGIs over 1996–2020, 1996–2008 and 2008–2020
  Table 2: Correlation of the WGIs and selected socioeconomic indicators

  List of figures

  Figure 1: EU performance on WGIs compared with global averages, 2020
  Figure 2: Clustering of countries according to the WGIs
  Figure 3: Trends in the WGIs across six European country groups
  Figure 4: Downward convergence in the Voice and accountability indicator, 1996–2020
  Figure 5: Downward convergence in the Political stability indicator, 1996–2020
  Figure 6: Downward convergence in the Government effectiveness indicator, 1996–2020
  Figure 7: Upward convergence in the Regulatory quality indicator, 1996–2020
  Figure 8: Upward convergence in the Rule of law indicator, 1996–2020
  Figure 9: Upward convergence in the Control of corruption indicator, 1996–2020

Forskning som genomfördes före Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen den 31 januari 2020, men som offentliggjordes efter detta datum, kan omfatta uppgifter om EU:s 28 medlemsstater. Efter detta datum tar forskningen endast hänsyn till de 27 EU-medlemsstaterna (EU-28 minus Förenade kungariket), om inget annat anges.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar