TIDSBEGRÄNSNINGAR

Report summary
Publicerad
3 mars 1998
pdf
Format
Författare: 
Dhondt, Steven

Sammanfattning

OCH BESLUTSUTRYMME PÅ ARBETSPLATSERNA INOM EUROPEISKA UNIONEN I detta häfte sammanfattas de viktigaste resultaten från ett antal statistiska undersökningar om arbetsförhållanden som genomförts på Europanivå av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och på nationell nivå av ett flertal medlemsstater. Av dessa resultat framkommer följande: s Arbetet blir mer och mer intensivt i alla medlemsstater. Arbetstagarna tvingas över lag arbeta i ett högre tempo med snävare deadlines. s Beslutsutrymmet ökar, men denna ökning är inte tillräcklig för att kompensera den allt intensivare arbetstakten. Detta innebär att fler arbetstagare arbetar under förhållanden som kännetecknas av stor press. s En persons arbetssituation bestäms av hur höga krav som ställs på honom/henne och hur stort beslutsutrymme han/hon har: • En passiv arbetssituation kännetecknas av låga krav (låg arbetsintensitet) och litet beslutsutrymme (litet inflytande på arbetstempot och organisationen av arbetet). Industriarbetare med arbeten som inte kräver särskild yrkesutbildning befinner sig ofta i denna situation. • En avspänd arbetssituation karakteriseras av låga krav och stort beslutsutrymme (stort inflytande på arbetstempot och organisationen av arbetet). Arbetstagare med administrativa arbetsuppgifter eller serviceyrken är de främsta representanterna för denna arbetssituation. • En aktiv arbetssituation kännetecknas av höga krav (hög arbetsintensitet) och stort beslutsutrymme. I denna situation återfinns främst chefer och personer med arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens. • En spänd arbetssituation karakteriseras av höga krav och litet beslutsutrymme. Kvalificerade industriarbetare är de främsta representanterna för denna situation. s En spänd arbetssituation, i vilken arbetstagaren löper störst risk att drabbas av stress, berör kvinnor i lika hög grad som män (1991 var andelen manliga arbetstagare som befann sig i en spänd arbetssituation högre än andelen kvinnliga arbetstagare i samma situation). Denna situation är främst kännetecknande för • kvalificerade industriarbetare, • arbetstagare inom transportsektorn, metallindustrin samt storhushålls- och restaurangbranschen, • unga arbetstagare. s Spända arbetssituationer, dvs. höga krav och litet beslutsutrymme, leder till ett större antal hälsoproblem bland arbetstagarna (stress, utbrändhet). Totalt säger sig 28 % av arbetstagarna vara utsatta för stress medan 20 % säger sig ha drabbats av utbrändhet. s De profiler som beskrivs ovan bekräftar att det till stor del fortfarande råder en tayloristisk arbetsfördelning i Europa. EUROPEISKA FONDEN för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Tidsbegränsningar och beslutsutrymme är två viktiga dimensioner på arbetsinnehållet. Arbetstagarna är föremål för två typer av tidsbegränsningar. En första tidsbegränsning utgörs av tidsgränser såsom deadlines. En andra tidsbegränsning utgörs av den has


Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef9743
  Catalogue info

  TIDSBEGRÄNSNINGAR

  Författare: 
  Dhondt, Steven

  OCH BESLUTSUTRYMME PÅ ARBETSPLATSERNA INOM EUROPEISKA UNIONEN I detta häfte sammanfattas de viktigaste resultaten från ett antal statistiska undersökningar om arbetsförhållanden som genomförts på Europanivå av Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor och på nationell nivå av ett flertal medlemsstater. Av dessa resultat framkommer följande: s Arbetet blir mer och mer intensivt i alla medlemsstater. Arbetstagarna tvingas över lag arbeta i ett högre tempo med snävare deadlines. s Beslutsutrymmet ökar, men denna ökning är inte tillräcklig för att kompensera den allt intensivare arbetstakten. Detta innebär att fler arbetstagare arbetar under förhållanden som kännetecknas av stor press. s En persons arbetssituation bestäms av hur höga krav som ställs på honom/henne och hur stort beslutsutrymme han/hon har: • En passiv arbetssituation kännetecknas av låga krav (låg arbetsintensitet) och litet beslutsutrymme (litet inflytande på arbetstempot och organisationen av arbetet). Industriarbetare med arbeten som inte kräver särskild yrkesutbildning befinner sig ofta i denna situation. • En avspänd arbetssituation karakteriseras av låga krav och stort beslutsutrymme (stort inflytande på arbetstempot och organisationen av arbetet). Arbetstagare med administrativa arbetsuppgifter eller serviceyrken är de främsta representanterna för denna arbetssituation. • En aktiv arbetssituation kännetecknas av höga krav (hög arbetsintensitet) och stort beslutsutrymme. I denna situation återfinns främst chefer och personer med arbeten som kräver teoretisk specialistkompetens. • En spänd arbetssituation karakteriseras av höga krav och litet beslutsutrymme. Kvalificerade industriarbetare är de främsta representanterna för denna situation. s En spänd arbetssituation, i vilken arbetstagaren löper störst risk att drabbas av stress, berör kvinnor i lika hög grad som män (1991 var andelen manliga arbetstagare som befann sig i en spänd arbetssituation högre än andelen kvinnliga arbetstagare i samma situation). Denna situation är främst kännetecknande för • kvalificerade industriarbetare, • arbetstagare inom transportsektorn, metallindustrin samt storhushålls- och restaurangbranschen, • unga arbetstagare. s Spända arbetssituationer, dvs. höga krav och litet beslutsutrymme, leder till ett större antal hälsoproblem bland arbetstagarna (stress, utbrändhet). Totalt säger sig 28 % av arbetstagarna vara utsatta för stress medan 20 % säger sig ha drabbats av utbrändhet. s De profiler som beskrivs ovan bekräftar att det till stor del fortfarande råder en tayloristisk arbetsfördelning i Europa. EUROPEISKA FONDEN för förbättring av levnads- och arbetsvillkor Tidsbegränsningar och beslutsutrymme är två viktiga dimensioner på arbetsinnehållet. Arbetstagarna är föremål för två typer av tidsbegränsningar. En första tidsbegränsning utgörs av tidsgränser såsom deadlines. En andra tidsbegränsning utgörs av den has

  Format

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 1996

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 1996, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar