Working conditions in the European Union: the gender perspective

Report
Publicerad
21 september 2008
pdf
Format
Executive summary in 26 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The Read more

This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef07108
  Katalognummer: 
  TJ-81-07-145-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: the gender perspective

  This report examines the extent of occupational segregation by gender and how it impacts on the quality of women’s and men’s working lives. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. The report highlights differences between men and women in key aspects of job quality, such as working hours, job satisfaction, work–life compatibility and work-related health outcomes.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef0854
  Catalogue info

  Arbetsvillkor i EU: Jämställdhetsperspektiv - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som gällde centrala teman som rör arbetsvillkoren i EU. Likheterna och skillnaderna i mäns och kvinnors arbetsmiljöer var ett av de teman som utforskades. Forskningen såg på de många specifika aspekterna av arbetskvalitet – däribland arbetstider, välbefinnande på arbetet, möjlighet att förena arbete och privatliv, samt arbetsrelaterade hälsoresultat – för att pejla kvinnors och mäns erfarenheter av en föränderlig arbetsplats. Den analyserade den könsbundna fördelningen av arbete utifrån både ett arbetslivsperspektiv och ett hemmaperspektiv, och gav insikter i arbetsvillkoren för män och kvinnor i 27 EU-medlemsstater. Denna broschyr sammanfattar de främsta utmaningar som arbetets jämställdhetsperspektiv medför och ger en översikt av forskningens främsta resultat.


  Finns för nedladdning på 26 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar