Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

Report
Publicerad
23 september 2008
pdf
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discusRead more

In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.
Catalogue no: TJ-30-08-456-EN-C

 

Read less

Format

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef0836
  Catalogue info

  Employment security and employability: A contribution to the flexicurity debate

  In the current EU debate on labour market and employment policies, the concept of ‘flexicurity’ – the balance between the flexibility and security needs of employers and employees – has emerged as a central issue. This report puts forward four key indicators to be taken into account in the discussion on flexicurity: objective job insecurity, subjective job insecurity, employability and vulnerability. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0866
  Catalogue info

  Arbetsvillkor i EU: Anställningstrygghet och anställbarhet - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som gällde centrala teman som rör arbetsvillkoren i EU. Ett av de teman som utforskades var anställningstrygghet och anställbarhet (flexicurity) och de långtgående konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden i sin helhet. Forskningen använde fyra indikatorer för att utforska flexicurity: objektiv otrygghet i arbetet, subjektiv otrygghet i arbetet, anställbarhet samt sårbarhet. Denna broschyr sammanfattar de främsta utmaningar som flexicurity medför och ger en översikt av forskningens främsta resultat.  Ladda ned PDF: SV (pdf 49.78 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar