Working conditions of an ageing workforce

Report
Uppdaterad
21 september 2008
Publicerad
21 september 2008
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0817
  Catalogue: 
  TJ-30-08-215-EN-C
  Catalogue info

  Working conditions of an ageing workforce

  The report highlights four factors which are key to shaping the age structure of Europe’s workforce: ensuring career and employment security; maintaining and promoting the health and well-being of workers; developing skills and competencies; and reconciling working and non-working life. The findings show that improving working conditions leads to better job sustainability over the lifecycle, which in turn can prevent early exit from the labour market and encourage stronger participation rates among older workers. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0857
  Catalogue info

  Arbetsvillkoren för en åldrande arbetskraft - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som gällde centrala teman som rör arbetsvillkoren i EU. Ett av de teman som utforskades var den allt äldre arbetskraften och de långtgående konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden i sin helhet. Studien framhävde fyra faktorer som är centrala för utformningen av den europeiska arbetskraftens ålderstruktur: att sörja för karriärutveckling och anställningstrygghet, upprätthålla och främja arbetstagares hälsa och välbefinnande, utveckla färdigheter och kompetenser, samt att förena arbete och fritid. Denna broschyr sammanfattar de främsta utmaningar som den allt äldre arbetskraften medför och ger en översikt av forskningens främsta resultat.  Ladda ned PDF: SV (pdf 47.04 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar