Dynamics of European sectoral social dialogue

Report
Publicerad
5 mars 2009
pdf
Format
Executive summary in 26 languages
Ladda ned

Sammanfattning

European sectoral social dialogue has its roots in the creation of the European Union. Over the last decade, there have been numerous changes to its institutional foundations, structures and scope. This report gives an overview of the current state of play regarding European sectoral social dialoRead more

European sectoral social dialogue has its roots in the creation of the European Union. Over the last decade, there have been numerous changes to its institutional foundations, structures and scope. This report gives an overview of the current state of play regarding European sectoral social dialogue. It focuses on three main aspects: recent developments and outcomes, the interactions between parties either directly or indirectly involved in this dialogue, and the implementation and impact of the social dialogue texts in EU Member States. An executive summary is available - see Related content.

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef0898
  Catalogue info

  Dynamics of European sectoral social dialogue

  European sectoral social dialogue has its roots in the creation of the European Union. Over the last decade, there have been numerous changes to its institutional foundations, structures and scope. This report gives an overview of the current state of play regarding European sectoral social dialogue. It focuses on three main aspects: recent developments and outcomes, the interactions between parties either directly or indirectly involved in this dialogue, and the implementation and impact of the social dialogue texts in EU Member States.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef08981
  Catalogue info

  Dynamiken i den sociala dialogen på sektorsnivå inom EU - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  I denna undersökning försöker vi att ge en översikt över det aktuella läget för den sociala dialogen på sektorsnivå inom EU. Syftet är att ge nya insikter på området genom att, utöver de formella aspekterna av den sociala dialogen, även granska förhållandet mellan arbetsmarknadens parter och företrädare på EU-nivå och på nationell nivå.


  Finns för nedladdning på 26 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar