Second European Quality of Life Survey: Quality of life in Europe, 2003–2007

Report
Uppdaterad
26 januari 2010
Publicerad
08 december 2009
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

Quality of life touches on areas of life relevant to everybody, such as relations with family and friends, as well as on issues pertaining to public policy, such as housing and social relations in the community. This report draws on two rounds of the European Quality of Life Survey, carried out by Eurofound in 2003 and 2007, to give a wide-ranging picture of the diverse social realities in Europe today. It explores patterns of stability and change in the quality of life of the EU population as a whole and questions whether overall quality of life is deteriorating or improving in the different countries

 • Full report

  Reference No: 
  ef0977
  Catalogue info

  Second European Quality of Life Survey: Quality of life in Europe, 2003–2007

  Quality of life touches on areas of life relevant to everybody, such as relations with family and friends, as well as on issues pertaining to public policy, such as housing and social relations in the community. This report draws on two rounds of the European Quality of Life Survey, carried out by Eurofound in 2003 and 2007, to give a wide-ranging picture of the diverse social realities in Europe today. It explores patterns of stability and change in the quality of life of the EU population as a whole and questions whether overall quality of life is deteriorating or improving in the different countries.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef09771
  Catalogue info

  Andra europeiska undersökningen om livskvalitet: Livskvalitet i Europa, 2003−2007 - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Denna undersökning visar stabilitets- och förändringsmönster i EU-befolkningens livskvalitet som helhet. Den innehåller en analys av i vilken omfattning som EU:s utvidgning har förändrat livskvaliteten i nya medlemsstater, samt graden av förändring bland personer med en otillräcklig inkomst, olika åldersgrupper och män och kvinnor. Den innehåller också en bedömning av särskilda gruppers sårbarhet inför den rådande ekonomiska lågkonjunkturen.  Ladda ned PDF: SV (pdf 49.77 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar