Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005

Report
Publicerad
19 april 2009
pdf
Format

Sammanfattning

This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results cRead more
This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results confirm that the gap is closing and that in some of the older Member States there is evidence of disimprovements in some areas, such as prevalence of work intensity and reduced access to training. Data from four European Working Conditions Surveys is used to compare trends across a fifteen-year time span. An executive summary is available.

 

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef08104
  Catalogue info

  Convergence and divergence of working conditions in Europe: 1990-2005

  This report examines whether EU Member States are converging or diverging with regard to working conditions and quality of work and employment. While the findings reveal a relative divergence in Europe with the joining of the new Member States in 2004 and 2007, the results confirm that the gap is closing and that in some of the older Member States there is evidence of disimprovements in some areas, such as prevalence of work intensity and reduced access to training. Data from four European Working Conditions Surveys is used to compare trends across a fifteen-year time span. An executive summary is available.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef081041
  Catalogue info

  Arbetsvillkor i EU: konvergens och divergens 1990–2005 - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  År 2005 genomförde Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound) den fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor sedan 1990. Under denna femtonårsperiod har EU genomgått stora förändringar på olika nivåer. Syftet med den här rapporten är främst att titta närmare på två forskningsfrågor. För det första handlar det om att med utgångspunkt från de olika omgångarna av den europeiska undersökningen om arbetsvillkor försöka avgöra om arbetslivskvaliteten har konvergerat eller divergerat över tiden. För det andra är syftet att undersöka om det går att urskilja liknande rörelser mellan europeiska länder under perioden.  Ladda ned PDF: SV (pdf 45.9 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar