Working conditions in the European Union: Work organisation

Report
Publicerad
24 februari 2009
pdf
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their preRead more

The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

Read less

Format

 • Download full reportPDF
 • Full report

  Reference No: 
  ef0862
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Work organisation

  The quality of the working lives of European citizens is strongly dependent upon the forms of work organisation within which they operate. This report examines the four main types of work organisation that exist in Europe, outlines the characteristics that distinguish them, and looks at their prevalence in terms of sector, occupation, company size and from a cross country perspective. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out across 31 countries, including the 27 EU Member States. An executive summary is available.

  Available formats

  • Download full reportPDF
 • Executive summary

  Reference No: 
  ef0868
  Catalogue info

  Arbetsvillkor i EU: Arbetsorganisation - Executive summary

  Authors: 
  Eurofound
  Efter 2005 års undersökning utförde institutet ytterligare ingående analyser av dess resultat som rörde centrala teman gällande arbetsvillkoren i EU. De mångfaldiga arbetsorganisationsformerna i Europa var ett av de teman som utforskades och är ämnet för denna rapport. I detta syfte har resultaten av undersökningen analyserats för att kartlägga skillnader inom de främsta formerna av arbetsorganisation i EU:s länder, med undersökning av strukturella, demografiska och tvärnationella kännetecken som bidrar till att definiera de olika formerna, liksom utforskning av sambandet mellan arbetsorganisation och de olika dimensionerna av arbetskvalitet och sysselsättning. I studien ingår en analys av sambanden mellan arbetsorganisation och personalförvaltningsmetoder, tillsammans med en undersökning av arbetsorganisation i små verksamheter och i ”icke-marknadssektorer” – t.ex. institutioner för offentlig förvaltning och socialförsäkring, utbildning, hälsooch sjukvård samt socialtjänst.  Ladda ned PDF: SV (pdf 47.2 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar