Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

Report
Uppdaterad
16 december 2009
Publicerad
28 oktober 2009
pdf
Format

Sammanfattning

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, incluRead more

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity. 

Read less

Format

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef09271
  Catalogue info

  Arbetsvillkor i Europeiska unionen: Arbetstid och arbetsintensitet - Sammanfattning

  Author(s): 
  Eurofound
  Den fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey) som gjordes 2005 av Europeiska institutet för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor (Eurofound) handlar om ämnen som ligger högt uppe på Europeiska unionens sysselsättningsagenda. Ett av de teman som undersöktes var arbetstiden och arbetsintensiteten samt konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden som helhet. Studien tittade på hur arbetsintensiteten ser ut och hur den kan mätas. Resultaten visade att det finns ett starkt samband mellan arbetsintensitet och dåliga arbetsvillkor, både fysiska och psykiska.  Ladda ned PDF: SV (pdf 48.19 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar