Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

Report
Uppdaterad
16 december 2009
Publicerad
28 oktober 2009
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity. An executive summary is available - see Related content.

 • Full report

  Reference No: 
  ef0927
  Catalogue info

  Working conditions in the European Union: Working time and work intensity

  This report outlines the current situation regarding work intensity, indicating a clear link between work intensity and poor working conditions, both physical and psychological. The analysis is based on findings from the fourth European Working Conditions Survey carried out in 31 countries, including the 27 EU Member States. The analysis reveals sharp variations between different Member States in relation to working hours and the associated gender gap, and points to the huge costs both for workers and companies arising from high work intensity.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef09271
  Catalogue info

  Arbetsvillkor i Europeiska unionen: Arbetstid och arbetsintensitet - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Den fjärde europeiska undersökningen om arbetsvillkor (European Working Conditions Survey) som gjordes 2005 av Europeiska institutet för förbättring av levnadsoch arbetsvillkor (Eurofound) handlar om ämnen som ligger högt uppe på Europeiska unionens sysselsättningsagenda. Ett av de teman som undersöktes var arbetstiden och arbetsintensiteten samt konsekvenserna för samhället och arbetsmarknaden som helhet. Studien tittade på hur arbetsintensiteten ser ut och hur den kan mätas. Resultaten visade att det finns ett starkt samband mellan arbetsintensitet och dåliga arbetsvillkor, både fysiska och psykiska.  Ladda ned PDF: SV (pdf 48.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar