Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive

Report
Publicerad
20 januari 2011
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

 This report provides an overview of the extent, practice and impact of employee information and consultation (I&C) in 26 European countries five years after the implementation date of Directive 2002/14/EC. Procedures for establishing I&C arrangements and the scope for organisation- or sector-specific I&C models via collective agreement vary considerably between countries. 
 • Full report

  Reference No: 
  ef1097
  Catalogue info

  Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive

  This report provides an overview of the extent, practice and impact of employee information and consultation (I&C) in 26 European countries five years after the implementation date of Directive 2002/14/EC. Procedures for establishing I&C arrangements and the scope for organisation- or sector-specific I&C models via collective agreement vary considerably between countries.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef10971
  Catalogue info

  Informations- och samrådspraxis i Europa fem år efter EU-direktivet - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  I studien ges en översikt över praxis i fråga om information till och samråd med arbetstagare i 26 europeiska länder (EU-27 utom Finland och Lettland, plus Norge) fem år efter genomförandet av direktiv 2002/14/EG. Det nationella införlivandet av direktivet har granskats i en tidigare rapport från Europeiska institutet för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (Eurofound): ”Impact of the information and consultation directive on industrial relations”.



  Ladda ned PDF: SV (pdf 47.5 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar