Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

Report
Uppdaterad
16 januari 2012
Publicerad
16 januari 2012
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses. An executive summary and an Annex 8 (Quintile charts) are available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  88
  Reference No: 
  ef1141
  Catalogue info

  Shifts in the job structure in Europe during the Great Recession

  This report describes the impact of the ‘great recession’ on employment and the job structure in the EU27. It finds that despite a net loss of over five million jobs between 2008–2010, employment continued to grow in top-paying jobs, largely in knowledge-intensive services and business services. Meanwhile, sharp losses in medium-paying jobs in construction and manufacturing led to a shrinking of employment in the middle of the wage spectrum. More jobs were lost to men than to women and employment levels of older workers grew while those of core-age and, in particular, younger workers declined. Part-time work expanded across the wage spectrum while levels of temporary employment began to recover quickly from 2009 onwards after having borne the brunt of the early-recession job losses.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11411
  Catalogue info

  Förändringar av sysselsättningsstrukturen i Europa under den globala finanskrisen - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Denna rapport innehåller en redogörelse för finanskrisens inverkan på sysselsättningen i EU 27, och beskriver förändringarna av sysselsättningsnivåerna från andra kvartalet 2008 till andra kvartalet 2010 och hur dessa förändringar fördelade sig i lönespektrumet. I rapporten konstateras att sysselsättningen fortsatte att öka inom de högst betalda yrkena, främst inom kunskapsintensiva tjänster och företagstjänster. En nedgång i antalet arbetstillfällen på den mellersta lönenivån inom byggnads- och tillverkningssektorerna ledde samtidigt till minskad sysselsättning i mitten av lönespektrumet. Fler män än kvinnor förlorade sina arbeten, medan flest nya arbetstillfällen skapades för äldre arbetstagare. Samtidigt som deltidsarbete har blivit vanligare inom hela lönespektrumet har merparten av sysselsättningstillväxten sedan 2009 utgjorts av tillfälliga arbetstillfällen (med lägre löner).  Ladda ned PDF: SV (pdf 46.22 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar