Part-time work in Europe

Report
Publicerad
27 oktober 2011
pdf
Format
Executive summary in 26 languages
Ladda ned
Författare: 
Sándor, Eszter

Sammanfattning

Non-standard employment and, more particularly, part-time work has been increasing worldwide for the past two decades. This trend has been especially strong in Europe, where the issue of different working time arrangements is an important part of the discussion among policymRead more
Non-standard employment and, more particularly, part-time work has been increasing worldwide for the past two decades. This trend has been especially strong in Europe, where the issue of different working time arrangements is an important part of the discussion among policymakers and social partners, and something which the European Union (EU) has promoted to increase flexibility for workers and employers. However, part-time work is spread very unevenly across Member States, reflecting differences in legislation, infrastructure and cultural conventions. This report uses data from the fourth European Working Conditions Survey and the second Company Survey.
Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef10861
  Catalogue info

  Deltidsarbete i Europeiska unionen - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Under de senaste två decennierna har antalet deltidsanställningar ökat i Europa. Det gäller särskilt länder där de politiska beslutsfattarna och arbetsmarknadens parter har diskuterat olika sätt att förlägga arbetstiden för att skapa större flexibilitet. Deltidsarbete i vid bemärkelse kan ha både positiva och negativa effekter för arbetstagare och arbetsgivare. Syftet med den här rapporten är att sammanfatta resultaten av två Europaomfattande undersökningar för att ge en bild av deltidsarbete – både ur företagens och ur de anställdas synvinkel.


  Finns för nedladdning på 26 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

 • European Working Conditions Survey 2005

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2005, the fourth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar