NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

Report
Publicerad
21 oktober 2012
pdf
Format

Sammanfattning

This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through pRead more
This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

 

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef1254
  ISBN: 
  978-92-897-1094-7
  Katalognummer: 
  TJ-32-12-423-EN-C
  DOI: 
  10.2806/41578
  Catalogue info

  NEETs - Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe

  This report analyses the labour market situation of young people in Europe, with a specific focus on the NEET group. It examines the determinants of belonging to the NEET group, and measures the economic and social costs of NEETs. It also assesses how Member States through policies and interventions have sought to support young people to gain a foothold in the labour market. It shows that successful policy initiatives address specific, disadvantaged subgroups in the NEET population. They are client-centred in their efforts to set young people on a pathway to long-term, sustainable employment and they are innovative, adopting new ways of reaching a target group. An executive summary is also available.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef12541
  Catalogue info

  Unga människor som varken arbetar eller studerar: utmärkande drag, kostnader och politiska åtgärder i Europa - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Den ekonomiska krisen har haft ett mycket negativt inflytande på den unga generationens sysselsättningsutsikter, och sysselsättningen bland unga är i dag den lägsta som någonsin har registrerats av Eurostat. För att bättre ringa in hur stor inaktiviteten är bland unga har begreppet Neet – not in employment, education or training – myntats. Denna rapport analyserar arbetsmarknadssituationen för unga människor i Europa och fokuserar särskilt på Neet-gruppen. Den granskar vilka faktorer som kan bidra till att man hamnar i Neet-gruppen och mäter de ekonomiska och sociala kostnaderna för denna grupp. Den undersöker även hur medlemsstaterna genom politiska åtgärder och insatser har försökt hjälpa unga att få in en fot på arbetsmarknaden.  Ladda ned PDF: SV (pdf 41.82 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar