Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

Report
Publicerad
20 december 2012
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact. An executive summary is also available - see Related content.
 • Full report

  Reference No: 
  ef1260
  Catalogue info

  Effectiveness of policy measures to increase the employment participation of young people

  Youth unemployment rates in Europe are dramatically high. Many EU Member States have implemented youth employment policies that facilitate and support young people’s pathways through education to employment and tackle such diverse issues as early school leaving, school-to-work transitions and employability. But how effective are such policies? What are their strengths and their weaknesses and what characteristics make an effective policy in the field of youth unemployment? This report reviews existing evidence on the effectiveness of 25 policies tackling youth unemployment for a selected number of countries (AT, FI, FR, HU, IE, IT, ES, SE, UK) and complements this information with expert interviews. It seeks to assess the extent to which the chosen measures have been successful, looking at their outputs, outcomes and wider impact.

 • Executive summary

  Reference No: 
  ef12601
  Catalogue info

  Effekten av politiska åtgärder för att öka unga människors deltagande på arbetsmarknaden

  Authors: 
  Eurofound
  Många EU-medlemsstater har drabbats av oroande hög ungdomsarbetslöshet. För att hantera detta har de vidtagit olika typer av politiska åtgärder som stödjer och underlättar för ungdomarna på deras väg till anställning genom utbildning och tar hand om sådana problem som avhopp från skolan, övergång skola-arbete och anställbarhet. Men hur effektiva är egentligen sådana politiska åtgärder? I rapporten granskas befintliga resultat från 25 olika politiska program för att bekämpa ungdomsarbetslösheten i nio medlemsstater. Informationen kompletteras sedan med expertintervjuer. Syftet är att utvärdera i vilken omfattning de valda åtgärderna har gett resultat genom att undersöka deras resultat, utfall och bredare effekter. Resultaten pekar på att man bör lägga större vikt vid att utveckla och tillämpa systematiska utvärderingar, eftersom de kommer att göra det lättare att hitta exempel på bästa praxis, förbättra unga människors anställbarhet och deltagande på arbetsmarknaden och i slutändan frigöra varje ung människas potentiella möjligheter.  Ladda ned PDF: SV (pdf 40.19 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar