Income from work after retirement in the EU

Report
Publicerad
14 november 2012
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This studRead more

It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees. 

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef1259
  Catalogue info

  Income from work after retirement in the EU

  It is increasingly common for workers in the EU to take up paid work after retirement. This trend adds an important dimension to the current discourse on extending working lives. Facilitating work after retirement for those who want to work can contribute to sustainable pension systems. This study investigates retirees’ motivations for seeking paid work and their opportunities for gaining employment. It examines the extent to which work after retirement is related to income adequacy among the retired population. It also explores the types of paid employment that retirees take up and identifies ways in which companies seek to recruit and retain retirees. The report concludes with recommendations for governments, employers and retirees.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef12591
  Catalogue info

  Inkomst av arbete efter pensionering - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Det blir allt vanligare att arbetstagare i EU börjar förvärvsarbeta efter pensioneringen. Denna tendens är en viktig aspekt i den pågående debatten om att människor måste arbeta längre. Att göra det lättare att arbeta för personer som vill arbeta efter pensioneringen kan bidra till hållbara pensionssystem. I denna undersökning utforskas skälen till varför pensionärer kan vilja förvärvsarbeta och deras möjligheter att bli anställda. Här undersöks i vilken utsträckning arbete efter pensioneringen handlar om att pensionärer måste dryga ut sina inkomster. Man tittar också på vilken typ av förvärvsarbete som pensionärer utför och fastställer hur företag försöker rekrytera och behålla pensionärer. Rapporten avslutas med rekommendationer till stater, arbetsgivare och pensionärer.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar