Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

Report
Uppdaterad
27 november 2012
Publicerad
27 november 2012
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  168
  Reference No: 
  ef1264
  ISBN: 
  978-92-897-1099-2
  Catalogue: 
  TJ-31-12-928-EN-C
  DOI: 
  10.2806/42471
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Impacts of the crisis

  What determines life satisfaction and happiness? How do we value our social situation and immediate surroundings? How has this changed with the economic crisis? For the third wave of the European Quality of Life survey, 35,500 Europeans in all EU Member States were interviewed, in an effort to gain insights to these questions. This overview report presents findings and trends and shows that the impacts of the recession are indeed noticeable and measurable in some areas, while in others there are more long-term developments to be observed. While overall life satisfaction levels have not changed much, optimism about the future and trust in institutions have declined markedly in those countries most affected by the downturn. And groups that were already vulnerable – the long-term unemployed, older people in central and eastern Europe and single parents – report the highest levels of material deprivation and dissatisfaction with their life situation.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12641
  Catalogue info

  Livskvaliteten i Europa: krisens effekter - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Vad avgör livstillfredsställelse, lycka, hur vi ser på vår sociala situation och omedelbara omgivning och hur har detta förändrats på grund av den ekonomiska krisen? Inför den tredje omgången av den europeiska undersökningen av livskvalitet intervjuades 35 000 européer i samtliga medlemsstater. Sammanfattningen presenterar resultat och trender och visar att lågkonjunkturens effekter verkligen är märkbara och mätbara. Även om livstillfredsställelsen inte har förändrats särskilt mycket totalt sett har optimismen inför framtiden och förtroendet för institutioner sjunkit markant i de länder som drabbats hårdast av nedgången. Och det är bland de redan utsatta – bland långtidsarbetslösa, äldre i Central- och Östeuropa och ensamstående föräldrar – som siffrorna vad gäller materiell försakelse och missnöje med den egna livssituationen är högst.  Ladda ned PDF: SV (pdf 39.83 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar