Household debt advisory services in the European Union

Report
Publicerad
3 april 2012
pdf
Format
Författare: 
Dubois, Hans

Sammanfattning

This study focuses on debt advisory services, especially on how access to and quality of services can be improved. The study identifies successful debt counselling measures and outlines the conditions that contribute to good practice. Building on an earlier working paper, thRead more
This study focuses on debt advisory services, especially on how access to and quality of services can be improved. The study identifies successful debt counselling measures and outlines the conditions that contribute to good practice. Building on an earlier working paper, the study brings together international data and literature on the topic, providing an overview and a comparative perspective. Most importantly, the research draws on evidence from country studies in Hungary, Ireland, Portugal and Sweden. Each country study includes case studies of specific debt advisory services. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  57
  Referensnummer: 
  ef1189
  Catalogue info

  Household debt advisory services in the European Union

  Författare: 
  Dubois, Hans

  This study focuses on debt advisory services, especially on how access to and quality of services can be improved. The study identifies successful debt counselling measures and outlines the conditions that contribute to good practice. Building on an earlier working paper, the study brings together international data and literature on the topic, providing an overview and a comparative perspective. Most importantly, the research draws on evidence from country studies in Hungary, Ireland, Portugal and Sweden. Each country study includes case studies of specific debt advisory services.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef11891
  Catalogue info

  Skuldrådgivningstjänster åt hushållen i EU - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Denna Eurofound-studie är inriktad på skuldrådgivningstjänster, framför allt på hur tillgången på sådana tjänster och deras kvalitet kan förbättras. I studien anges exempel på lyckade skuldrådgivningsåtgärder och beskrivs de förutsättningar som kan bidra till en god praxis på området. I studien, som bygger på ett tidigare arbetsdokument, sammanställs internationella uppgifter och publikationer i ämnet för att ge en översikt och ett jämförande perspektiv. Analyserna bygger framför allt på uppgifter från länderstudier i Ungern, Irland, Portugal och Sverige. Varje sådan studie innehåller fallstudier av speciella skuldrådgivningstjänster.  Ladda ned PDF: SV (pdf 41.86 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar