Workplace social dialogue in Europe: An analysis of the European Company Survey 2009

Report
Publicerad
25 juli 2012
pdf
Format

Sammanfattning

Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and PortuRead more
Around one third (34%) of workplaces with 10 or more employees have a trade union or works council body in place. Considerable variation exists between countries: the rate is above 55% in Denmark, Sweden and Finland but below 20% in countries such as Turkey, Greece and Portugal. Substantial variations also exist depending on industry sector and workplace size. Many of these characteristics are related to the presence or absence of a trade union or works council. Workplace representation is more prevalent in countries where national or sectoral bargaining dominates. It is also higher in countries with more extensive levels of legislative support for workplace representation. 
Read less

Format

 • Report

 • Executive summary

  Reference no.: 
  ef12141
  Catalogue info

  Social dialog på arbetsplatserna i Europa: En analys av Europeiska företagsundersökningen 2009 - Sammanfattning

  Author(s): 
  Eurofound
  Hur fungerar den sociala dialogen i praktiken, vilka former av representation finns det och hur väl fungerar de? Eurofounds Europeiska företagsundersökning 2009 (ECS) ger rikliga uppgifter från 30 länder för en närmare granskning av dessa frågor. Rapporten utgår från ECS och andra uppgiftskällor och behandlar faktorer som påverkar hur den sociala dialogen utvecklas i ett företag, framför allt med avseende på företagsråd och fackföreningar – företagets storlek och ålder, vilket slags produkt eller tjänst som erbjuds, arbetsgivarens val och arbetsstyrkans sammansättning är alla faktorer av betydelse. Den större ramen inverkar också, t.ex. i vilken utsträckning staten ingriper i den sociala dialogen och på vilken nivå förhandlingar äger rum.  Ladda ned PDF: SV (pdf 39.5 Kb)

Part of the series

 • European Company Survey 2009

  Eurofound’s European Company Survey (ECS) maps and analyses company policies and practices which can have an impact on smart, sustainable and inclusive growth, as well as the development of social dialogue in companies. This series consists of outputs from the ECS 2009, the second edition of the survey. The survey was first carried out in 2004–2005 as the European Establishment Survey on Working Time and Work-Life Balance. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar