Sustainable work and the ageing workforce

Report
Publicerad
9 december 2012
pdf
Format

Sammanfattning

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainabilRead more

Achieving work environments that make work sustainable over a lifetime is a key facet of the promotion of longer working lives. This study - based on the fifth European Working Conditions Survey - considers the dimensions of work that have proved essential to the understanding of work sustainability: working conditions; physical and psychological health; the expressive dimension of work; reconciliation of working and non-working time; and socioeconomic conditions. It examines the influence of these factors on how older workers perceive the sustainability of their work, taking account of differences between workers in terms of age, occupation and gender. In addition, the working conditions of the ageing workforce across Member States of the European Union are compared. 

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef12661
  Catalogue info

  Hållbara jobb och den åldrande arbetskraften - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Att skapa arbetsmiljöer som ger hållbara arbeten över en hel livstid är centralt när det gäller att verka för ett längre arbetsliv. I den här studien undersöks de dimensioner av arbetet som har visat sig avgörande för förståelsen av hållbarhet i arbetslivet: arbetsvillkor, fysisk och psykisk hälsa, arbetets expressiva dimension, balans mellan arbete och fritid samt socioekonomiska villkor. Här tittar man på hur dessa faktorer påverkar hur äldre arbetstagare upplever hållbarheten i sina arbeten med hänsyn tagen till skillnader mellan arbetstagare i fråga om ålder, yrke och kön. Dessutom jämförs den åldrande arbetskraftens arbetsvillkor i Europeiska unionens medlemsstater.  Ladda ned PDF: SV (pdf 42.65 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar