Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Uppdaterad
02 juli 2012
Publicerad
05 juni 2012
Format

Sammanfattning

Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.  
 • Full report

  Number of Pages: 
  160
  Reference No: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Catalogue: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info

  Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

  Work plays a significant role in the lives of people, companies and society at large. Since its inception, the European Union has paid considerable attention to work, and improving working conditions is one of its key policy goals. The European Working Conditions Survey series (the ‘EWCS’) aims to: Measure working conditions across European countries on a harmonised basis; analyse relationships between different aspects of working conditions; identify groups at risks and issues of concern, as well as areas of progress; monitor trends over time; and contribute to European policy development, in particular on quality of work and employment issues. This report analyses the findings of the fifth European Working Conditions Survey, carried out in 2011-2012.

  Available formats

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef11821
  Catalogue info

  Femte undersökningen om arbetsvillkor

  Authors: 
  Eurofound
  Arbete spelar en central roll i människors liv, för företags verksamhet och för samhället som helhet. Att förbättra arbetskvalitet och arbetsvillkor har länge stått i förgrunden för EU:s politik, senast i Europa 2020-strategin för ”smart och hållbar tillväxt för alla”. I den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) undersöks så skiftande ämnen som fysiska risker, arbetstid, könssegregering, balans mellan arbetsliv och privatliv, arbetstagarrepresentation, arbetsorganisation, stress på arbetet, kompetensutveckling och lön samt hälsa och välbefinnande. Undersökningen kartlägger trender i fråga om arbetsvillkor, identifierar viktiga riskfaktorer och belyser frågor som förtjänar politisk uppmärksamhet. Den femte undersökningen baseras på intervjuer med 44 000 arbetstagare i 34 europeiska länder och utgör en rik källa till information och analys av alla aspekter av arbete i dagens Europa.  Ladda ned PDF: SV (pdf 36.71 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar