Fifth European Working Conditions Survey - Overview report

Report
Uppdaterad
2 juli 2012
Publicerad
5 juni 2012
pdf
Format

Sammanfattning

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifRead more

Work plays a pivotal role in people’s lives, in the functioning of companies and in society at large. Improving the quality of work and working conditions has long been at the forefront of EU policy, most recently in the Europe 2020 Strategy towards ‘Smart, inclusive and cohesive growth’. The fifth European Working Conditions Survey (EWCS) explores topics as diverse as physical risks, working time, gender segregation, work–life balance, employee representation, work organisation, stress at work, skills development and pay, as well as health and well-being. The survey charts trends in working conditions, identifies major risk factors and highlights issues meriting policy attention. Based on interviews with 44,000 workers across 34 European countries, the fifth EWCS represents a rich store of information and analysis on work in all its dimensions in Europe today.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  160
  Referensnummer: 
  ef1182
  ISBN: 
  978-92-897-1062-6
  Katalognummer: 
  TJ-30-12-411-EN-C
  DOI: 
  10.2806/34660
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef11821
  Catalogue info

  Femte undersökningen om arbetsvillkor

  Författare: 
  Eurofound
  Arbete spelar en central roll i människors liv, för företags verksamhet och för samhället som helhet. Att förbättra arbetskvalitet och arbetsvillkor har länge stått i förgrunden för EU:s politik, senast i Europa 2020-strategin för ”smart och hållbar tillväxt för alla”. I den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS) undersöks så skiftande ämnen som fysiska risker, arbetstid, könssegregering, balans mellan arbetsliv och privatliv, arbetstagarrepresentation, arbetsorganisation, stress på arbetet, kompetensutveckling och lön samt hälsa och välbefinnande. Undersökningen kartlägger trender i fråga om arbetsvillkor, identifierar viktiga riskfaktorer och belyser frågor som förtjänar politisk uppmärksamhet. Den femte undersökningen baseras på intervjuer med 44 000 arbetstagare i 34 europeiska länder och utgör en rik källa till information och analys av alla aspekter av arbete i dagens Europa.  Ladda ned PDF: SV (pdf 36.71 Kb)

Part of the series

 • European Working Conditions Surveys

  The European Working Conditions Survey (EWCS) launched in 1990 and is carried out every five years, with the latest edition in 2020. It provides an overview of trends in working conditions and quality of employment for the last 30 years. It covers issues such as employment status, working time duration and organisation, work organisation, learning and training, physical and psychosocial risk factors, health and safety, work–life balance, worker participation, earnings and financial security, work and health, and most recently also the future of work.

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar