Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

Report
Publicerad
11 augusti 2013
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.
 • Report

  Reference No: 
  ef1250
  Catalogue info

  Organisation of working time: Implications for productivity and working conditions – Overview Report

  The report examines working time flexible arrangements implemented in five companies of the retail and automotive sector in Hungary and Belgium and the Netherlands using the case study methodology. The main aim of this research was to explore and show whether and under what conditions working time flexible arrangements in companies are implemented and can increase productivity and at the same time preserve or improve quality of work in general and especially with regard to work–life balance.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12501
  Catalogue info

  Arbetstidens förläggning: konsekvenser för produktivitet och arbetsvillkor - Sammanfattning

  Authors: 
  Eurofound
  Kan flexibel arbetstid förbättra produktiviteten och arbetsvillkoren? Enligt Eurofounds forskning kan både arbetstagare och företag vinna på nya sätt att förlägga arbetstiden, förutsatt att ordentliga förhandlingar och en dialog med parterna äger rum under planerings och genomförandefasen. För att utreda den frågan har man i rapporten använt sig av fallstudier inom detaljhandeln och fordonsindustrin liksom data från den femte omgången av Europeiska undersökningen om arbetsvillkor och Europeiska företagsundersökningen från 2009. Arrangemang som olika former av arbetstidskonton, varierande arbetstid och skiftsystem har ett positivt samband med produktivitet, eftersom det uppstår en bättre matchning mellan antalet arbetade timmar och efterfrågan på arbetskraft. Effekterna är dock svåra att mäta, och det är inte alla former av flexibel arbetstid som har sådana effekter.  Ladda ned PDF: SV (pdf 40.13 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar