National practices of information and consultation in Europe

Report
Publicerad
30 maj 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The aims of this project are to explore recent experiences in the practice of information and consultation (I&C) at national level, building on the findings of the European Industrial Relations Observatory (EIRO) 2011 report entitled Information and consultation practiceRead more
The aims of this project are to explore recent experiences in the practice of information and consultation (I&C) at national level, building on the findings of the European Industrial Relations Observatory (EIRO) 2011 report entitled Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive (Directive 2002/14/EC). The research analysed the effects of the I&C Directive both on national I&C practice – specifically on employees, trade unions and employers’ associations, and companies (in particular, HR managers) – and on national systems of industrial relations. It also explored whether national practices ensure the adequate, effective and timely information and consultation of employees in the interests of both employers and employees. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  68
  Referensnummer: 
  ef1329
  Catalogue info

  National practices of information and consultation in Europe

  The aims of this project are to explore recent experiences in the practice of information and consultation (I&C) at national level, building on the findings of the European Industrial Relations Observatory (EIRO) 2011 report entitled Information and consultation practice across Europe five years after the EU Directive (Directive 2002/14/EC). The research analysed the effects of the I&C Directive both on national I&C practice – specifically on employees, trade unions and employers’ associations, and companies (in particular, HR managers) – and on national systems of industrial relations. It also explored whether national practices ensure the adequate, effective and timely information and consultation of employees in the interests of both employers and employees.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13291
  Catalogue info

  Nationell praxis för information och samråd i Europa

  Författare: 
  Eurofound
  I den här rapporten studeras vilka effekter EU:s direktiv om information till och samråd med arbetstagare har haft på nationella former för information och samråd – där arbetstagare, fackföreningar, arbetsgivarorganisationer och företag (särskilt personalchefer) deltar – i Europa.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar