Born global: The potential of job creation in new international businesses

Report
Publicerad
7 januari 2013
pdf
Format

Sammanfattning

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born gloRead more

Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential. 

 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  84
  Referensnummer: 
  ef1265
  Catalogue info

  Born global: The potential of job creation in new international businesses

  Traditional theory about international business suggests that companies first establish a solid home market and go global only in later stages of their life cycle. However, this view is challenged by research that shows that some firms internationalise quickly after start-up – so-called ‘born globals’. These firms are assumed to be strongly innovative and growth-oriented, and hence could well contribute to the economic and labour market recovery Europe is seeking after the global financial crisis. So far, little is known about the full economic potential of these companies and how best to support them. This study aims to close this knowledge gap by providing a summary of literature and secondary data to characterise born globals and pinpoint their main strengths and weaknesses as well as economic and labour market potential.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef12651
  Catalogue info

  Born global: Nya internationella företags möjligheter att skapa arbetstillfällen - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Enligt traditionella teorier om internationellt företagande ska företagen börja med att skaffa sig en solid hemmamarknad och vänta med att ge sig ut i världen till ett senare skede av sin livscykel. Denna inställning ifrågasätts emellertid av forskning som visar att en del företag blir internationella direkt efter starten – så kallade born global-företag. Eftersom dessa företag antas vara mycket innovativa och tillväxtinriktade skulle de mycket väl kunna bidra till den ekonomiska återhämtning och sysselsättningsökning som Europa behöver efter den globala finanskrisen.  Ladda ned PDF: SV (pdf 39.89 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar