Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

Report
Publicerad
13 mars 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there wRead more
This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  81
  Referensnummer: 
  ef1304
  Catalogue info

  Employment polarisation and job quality in the crisis: European Jobs Monitor 2013

  This report describes recent structural shifts in employment in European labour markets before, during and after the 2008–2009 recession. It finds that employment destruction across Europe in the recession was strongly polarising in terms of the wage structure, while there was less polarisation in 2010–2012. A jobs based approach identifies how net employment shifts at Member State and EU level have been distributed across jobs in different quintiles of the wage distribution.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13041
  Catalogue info

  Polarisering på arbetsmarknaden och arbetskvalitet i kristider: European Jobs Monitor 2013

  Författare: 
  Eurofound
  I den här rapporten beskrivs de strukturella förändringarna av sysselsättningen på de europeiska arbetsmarknaderna före, under och efter konjunkturnedgången 2008–2009. En slutsats är att förlusten av arbetstillfällen i Europa under konjunkturnedgången hade en starkt polariserande verkan på lönestrukturen. Under perioden 2010–2012 var polariseringen mindre. En jobbaserad metod används för att urskilja hur förändringarna i nettosysselsättningen på nationell och europeisk nivå fördelade sig mellan jobb i olika lönekvintiler. Två alternativa kriterier för att rangordna jobb bygger på de anställdas genomsnittliga utbildningsnivå respektive ett flerdimensionellt mått på arbetskvalitet, indexet för arbetskvalitet mätt med andra mått än lönen. Detta nya index, som har tagits fram med hjälp av uppgifter från den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, bygger på information om en mängd jobbattribut som samhällsvetenskapliga forskare har kopplat till de anställdas välbefinnande.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar