Restructuring in SMEs in Europe

Report
Uppdaterad
18 augusti 2013
Publicerad
17 juli 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned
Författare: 
Mandl, Irene

Sammanfattning

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of tRead more

Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy. Based on information derived from 85 case studies across all EU Member States and other sources, the report outlines the features peculiar to SMEs in their anticipation and management of restructuring, explores the main drivers of change and analyses the factors influencing successful restructuring. It offers a wide-ranging, comparative view of how restructuring impacts on workers and the company itself and puts forward several policy pointers for future action.

 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  108
  Referensnummer: 
  ef1247
  ISBN: 
  978-92-897-1118-0
  Katalognummer: 
  TJ-02-13-215-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37395
  Catalogue info

  Restructuring in SMEs in Europe

  Författare: 
  Mandl, Irene

  Restructuring is part and parcel of the economic fabric in Europe, as companies must adapt to altered conditions in a bid to remain sustainable and competitive. Most of the policy focus so far, however, has been on restructuring in terms of the large firm. In light of the relative importance of the small and medium-sized company (SME) – constituting over 99% of European businesses and about 66% of private sector employment – policymakers at all levels need to understand the specific challenges facing the smaller firm in order to provide appropriate support for this backbone of the European economy.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef12471
  Catalogue info

  Omstrukturering av Europas små och medelstora företag

  Författare: 
  Eurofound
  Omstrukturering är ett permanent inslag i Europas ekonomiska struktur. För att förbli hållbara och konkurrenskraftiga måste företagen anpassa sig efter ändrade förutsättningar. Hittills har politiken främst varit inriktad på omstrukturering av stora företag. På grund av de små och medelstora företagens relativa betydelse – de utgör över 99 procent av alla europeiska företag och svarar för cirka 66 procent av alla arbetstillfällen i den privata sektorn – måste beslutsfattare på alla nivåer förstå de speciella utmaningar som mindre företag ställs inför för att kunna ge denna ryggrad i den europeiska ekonomin rätt stöd. På grundval av information från 85 fallstudier från samtliga EU:s medlemsstater och andra källor beskrivs i rapporten vad som är utmärkande för små och medelstora företag när de förbereder sig på och genomför omstruktureringar. De viktigaste faktorerna som driver på förändringar analyseras liksom de faktorer som kan avgöra om en omstrukturering blir framgångsrik. Rapporten innehåller en bred, komparativ översikt över hur omstrukturering påverkar de anställda och företaget samt ett antal förslag på framtida strategiska åtgärder.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar