Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

Report
Publicerad
9 juni 2013
pdf
Format

Sammanfattning

The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to aRead more
The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  44
  Referensnummer: 
  ef13242
  Catalogue info

  Tackling undeclared work in Croatia and four EU candidate countries

  The aim of this report is to provide a systematic overview of the extent and nature of undeclared work, and how it is being tackled, in Croatia and four EU candidate countries: Iceland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro and Turkey. The objectives are to analyse the magnitude and character of undeclared work in these countries, to show how the fight against undeclared work is organised and to outline the relevant policy approaches and measures that these countries are adopting. Throughout the report, the five countries are compared with the 27 EU Member States (EU27) where feasible.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef132421
  Catalogue info

  Insatser mot svart arbete i Kroatien och fyra kandidatländer

  Författare: 
  Eurofound
  Syftet med denna rapport är att ge en systematisk översikt över omfattningen och typen av svart arbete och vilka insatser som görs för att motverka det i Kroatien och fyra EU-kandidatländer: Island, f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Montenegro och Turkiet. Målen är att analysera det svarta arbetets omfattning och karaktär i dessa länder för att visa hur insatserna mot svart arbete är upplagda och sammanfatta relevanta politiska strategier och åtgärder som länderna antar. I rapporten jämförs de fem länderna genomgående med de 27 EU-medlemsstaterna där det är möjligt.  Ladda ned PDF: SV (pdf 41.35 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar