Quality of life in Europe: Subjective well-being

Report
Publicerad
6 november 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goRead more

This report assesses the impact of the crisis on the subjective well-being of Europeans. In 2011, GDP per capita in 22 out of the then 27 EU Member States was below 2008 levels, and unemployment rates were higher in 25 out of the 27. These indicators demonstrate worrying trends, but the report goes deeper, trying to answer various questions: What is the real impact on people’s lives? Who has been hit hardest? Where have there been positive wellbeing patterns? What explains the variation in well-being across Europe? How can policy increase or stem the fall in well-being in the future? It concludes that the crisis may not be affecting everyone’s well-being equally, nor all aspects of well-being. Well-being has fallen in many EU countries, remaining highest in northern countries. However, falls in wellbeing in many western EU countries have been matched by increases in eastern countries. Population groups with low well-being include those limited by disability or illness and unemployed people.

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13591
  Catalogue info

  Livskvaliteten i EU: Subjektivt välbefinnande

  Författare: 
  Eurofound
  Rapporten handlar om hur krisen påverkar européernas subjektiva välbefinnande. 2011 var BNP per capita i 22 av de då 27 EU-medlemsstaterna lägre än 2008, och arbetslösheten var högre i 25 av de 27 länderna. Dessa indikatorer visar på en oroande utveckling, men rapporten är mer djuplodande än så, och försöker besvara frågor som till exempel: Vilka är de reella effekterna på människors liv? Vilka har drabbats hårdast? Var har välbefinnandet utvecklats i positiv riktning? Vad beror skillnaderna i välbefinnande i Europa på? Hur kan politiken öka välbefinnandet eller dämpa minskningen av det i framtiden? Slutsatsen är att krisen inte påverkar allas välbefinnande på samma sätt och att den inte heller påverkar alla aspekter av välbefinnande. Välbefinnandet har minskat i många EU-länder. Det är fortfarande högst i Nordeuropa. Samtidigt som välbefinnandet har minskat i många västeuropeiska länder har det emellertid ökat i Östeuropa. De befolkningsgrupper som har ett lågt välbefinnande är till exempel funktionshindrade eller sjuka och arbetslösa.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar