Representativeness of the European social partner organisations: Textiles and clothing sector

Report
Uppdaterad
16 februari 2014
Publicerad
15 september 2013
pdf
Format
Executive summary in 24 languages
Ladda ned
Författare: 
Sanz de Miguel, Pablo

Sammanfattning

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the textile and clothing sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all the EU Member States, including their membershiRead more

This study provides information designed to aid sectoral social dialogue in the textile and clothing sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic background; an analysis of the social partner organisations in all the EU Member States, including their membership, role in collective bargaining, social dialogue and public policy, and national and European affiliations; and an analysis of relevant European organisations, particularly their membership composition and capacity to negotiate. The aim of Eurofound's studies on representativeness is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies comes from the European Commission’s desire to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef13451
  Catalogue info

  De europeiska arbetsmarknadsparternas representativitet: Textil- och konfektionssektorn

  Författare: 
  Eurofound
  Det första steget i undersökningen är en kartläggning av sektorns bakgrund i fråga om ekonomi och sysselsättning. Därefter beskrivs arbetsmarknadsparternas organisationer i alla EU-medlemsstater (medlemskap, roll vid kollektiva förhandlingar, social dialog och offentlig politik samt nationella och europeiska tillhörigheter). Slutligen analyseras de relevanta europeiska organisationerna, särskilt i fråga om deras medlemssammansättning och förhandlingskapacitet. Syftet med Eiros serie undersökningar om representativitet är att identifiera relevanta nationella och överstatliga organisationer på området för arbetsmarknadsrelationer inom särskilda branscher, vilket härrör från Europeiska kommissionens mål att identifiera vilka av arbetsmarknadsparternas organisationer som kommissionen ska samråda med enligt bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).


  Finns för nedladdning på 24 språk

  Ladda ned
 • National contributions

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar