Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market

Report
Uppdaterad
9 juni 2013
Publicerad
29 april 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encouragRead more
With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encourage longer careers. This report maps initiatives at national or sectoral level taken by governments and social partners to keep older workers in the labour market. Some measures involve financial incentives to work longer while others look at ways to enhance working conditions. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  50
  Referensnummer: 
  ef1323
  Catalogue info

  Role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market

  With the average age of the population rising, people aged 55–64 make up an increasing share of workers in Europe. This demographic shift, as well as ongoing threats to the sustainability of national welfare and pension systems, has increased pressure for reforms to encourage longer careers. This report maps initiatives at national or sectoral level taken by governments and social partners to keep older workers in the labour market. Some measures involve financial incentives to work longer while others look at ways to enhance working conditions.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13231
  Catalogue info

  Vad regeringarna och arbetsmarknadens parter kan göra för att hålla kvar äldre anställda på arbetsmarknaden

  Författare: 
  Eurofound
  I den här rapporten granskar vi initiativ som regeringar och arbetsmarknadens parter i hela Europa har tagit på nationell och sektoriell nivå för att hålla kvar äldre anställda på arbetsmarknaden. Rapporten bygger huvudsakligen på bidrag från de 28 nationella kontaktpunkterna för Europeiska observationsorganet för arbetsmarknadsrelationer (EIRO), och behandlar initiativ och åtgärder för att förbättra arbetsförhållandena och arbetstagarnas hälsa och arbetsmiljö samt främja utbildning och anställbarhet för äldre anställda, allt i syfte att förmå arbetstagarna att stanna kvar i arbete längre.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar