Health and well-being at work

Report
Publicerad
15 maj 2013
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals. 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1302
  Catalogue info

  Health and well-being at work

  The health and well-being of individuals are two dimensions around which researchers and policymakers are re-arranging the debate on how to foster the progress of societies. Health and well-being have an intrinsic value, which should be part of the very definition of progress, and also a societal one because of their direct connection with issues such as labour force participation, productivity and sustainability. The aim of this report is to contribute to this debate, building on Eurofound’s European Working Conditions Surveys(EWCS), which have proven to be a valuable source of information on the topic since the early 1990s. Offering a very detailed view of working conditions, the surveys provide the unique opportunity to study the relationship of work with many health dimensions and, in the fifth EWCS, with a measure of emotional and psychological well-being of individuals.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13021
  Catalogue info

  Hälsa och välbefinnande på arbetet: En rapport baserad på den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor

  Authors: 
  Eurofound
  Hälsa och välbefinnande är viktiga ämnen i debatten om hur människors liv i samhället kan förbättras. De är direkt kopplade till arbetskraftsdeltagande, produktivitet och hållbarhet. Eftersom arbete är centralt för hälsa och välbefinnande undersöks i denna rapport sambanden mellan dessa faktorer och de europeiska arbetstagarnas arbetsvillkor, med utgångspunkt i Eurofounds femte europeiska undersökning om arbetsvillkor (EWCS). Den behandlar arbetsrelaterad stress och den psykosociala arbetsmiljön och sambanden med hälsotillstånd som sjukdomar i rörelseapparaten och psykisk hälsa. I rapporten undersöks kvalitet i arbetet och anställningstrygghet och sambanden med välbefinnande, liksom förekomsten av hög frånvaro och överdriven närvaro. Den visar att det finns enorma skillnader i nivåerna för hälsa och välbefinnande mellan länder och mellan individer och yrken.  Ladda ned PDF: SV (pdf 41.01 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar