Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Publicerad
18 februari 2014
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights andRead more
This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  64
  Referensnummer: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13671
  Catalogue info

  Kvaliteten på anställningsvillkor och anställningsförhållanden i Europa

  Författare: 
  Eurofound
  Rapporten granskar anställningsvillkor och anställningsförhållanden på europeiska arbetsplatser ur kvalitetssynpunkt. Grundpremissen är behovet av att förbättra arbetskvaliteten, vilket är en av hörnstenarna i strategin Europa 2020 för en smart och hållbar tillväxt för alla. Arbeten av god kvalitet är en viktig förutsättning för att skapa hållbara karriärer, motivera arbetstagare, öka produktiviteten och för att främja en bättre arbetsmiljö över huvud taget. Rapporten grundas på uppgifter från den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS), som genomfördes 2010. Anställningskvaliteten mäts genom ett flerdimensionellt koncept som grundas på tolv indikatorer som representerar fyra underdimensioner av anställningsförhållanden – avtalssäkerhet, inkomster och rättigheter, arbetstid samt anställbarhet – och två underdimensioner av anställningsförhållanden – arbetstagarrepresentation och arbetstagarinflytande.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar