Quality of employment conditions and employment relations in Europe

Report
Publicerad
18 februari 2014
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  64
  Reference No: 
  ef1367
  Catalogue info

  Quality of employment conditions and employment relations in Europe

  This report provides an in-depth analysis of the quality of employment conditions and employment relations in the European employed workforce. Employment in the report is viewed as the contractual relationship between an employer and a worker, specifically how the rights and duties embedded into the relationship are translated into real rights. The analysis is mainly based on data from the fifth European Working Conditions Survey (EWCS), conducted in 2010. Where appropriate, comparisons with earlier waves of the EWCS are made.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13671
  Catalogue info

  Kvaliteten på anställningsvillkor och anställningsförhållanden i Europa

  Authors: 
  Eurofound
  Rapporten granskar anställningsvillkor och anställningsförhållanden på europeiska arbetsplatser ur kvalitetssynpunkt. Grundpremissen är behovet av att förbättra arbetskvaliteten, vilket är en av hörnstenarna i strategin Europa 2020 för en smart och hållbar tillväxt för alla. Arbeten av god kvalitet är en viktig förutsättning för att skapa hållbara karriärer, motivera arbetstagare, öka produktiviteten och för att främja en bättre arbetsmiljö över huvud taget. Rapporten grundas på uppgifter från den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor (EWCS), som genomfördes 2010. Anställningskvaliteten mäts genom ett flerdimensionellt koncept som grundas på tolv indikatorer som representerar fyra underdimensioner av anställningsförhållanden – avtalssäkerhet, inkomster och rättigheter, arbetstid samt anställbarhet – och två underdimensioner av anställningsförhållanden – arbetstagarrepresentation och arbetstagarinflytande.  Ladda ned PDF: SV (pdf 39.44 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar