Work organisation and employee involvement in Europe

Report
Publicerad
11 juni 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned
Författare: 
Gallie, Duncan; Zhou, Ying

Sammanfattning

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to Read more

This report explores the opportunities open to employees in workplaces across Europe to participate in decision-making, either in the context of their job or in relation to wider organisational issues affecting their work. Employee involvement is a key component of work organisation, relating to other dimensions such as physical working conditions and work intensity. Two dimensions of employee involvement are covered: task discretion – or the influence that employees can exercise over their immediate work tasks – and organisational participation – or the influence that employees have over work organisation. While in the EU27 as a whole there are limited opportunities for employees to participate in decision-making, the findings point to the clear benefits for employees in working in organisations that give greater scope for their involvement. Crucially, employee involvement has been shown to have a positive effect on employee motivation and psychological wellbeing, critical elements in fostering enhanced work performance and company productivity.

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13301
  Catalogue info

  Arbetsorganisation och arbetstagarmedverkan i Europa

  Författare: 
  Eurofound
  I den här rapporten studeras möjligheterna för anställda på arbetsplatser runtom i Europa att delta i beslutsfattandet, antingen i frågor som avser deras eget arbete eller i större organisatoriska frågor som berör deras arbete. Arbetstagarmedverkan är en central beståndsdel i arbetets organisation och rapporten behandlar två aspekter: inflytande över arbetsuppgifter – den påverkan anställda kan ha på sina egna omedelbara arbetsuppgifter – och inflytande i organisationen – anställdas påverkan på arbetets organisation. Möjligheterna för arbetstagare i EU:s 27 medlemsländer att delta i beslutsfattandet är ganska begränsat, men resultaten pekar på att arbetstagarmedverkan har klara fördelar, särskilt vad gäller de anställdas motivation och psykiska välbefinnande, som är avgörande faktorer för bättre arbetsresultat och ökad produktivitet i företaget.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar