Work organisation and innovation

Report
Publicerad
25 juni 2013
pdf
Format
Executive summary in 26 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and tRead more

Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes. 
A report on Work organisation and innovation in Ireland, based on 3 additional company cases, was published in 2013.

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  86
  Referensnummer: 
  ef1272
  Catalogue info

  Work organisation and innovation

  Innovations in work organisation have the potential to optimise production processes in companies and improve employees’ overall experience of work. This report explores the links between innovations in work organisation – under the broader label of high performance work practices (HPWPs) – and the potential benefits for both employees and organisations. It draws on empirical evidence from case studies carried out in 13 Member States (Belgium, Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Netherlands, Poland, Portugal, Slovenia, Spain, UK) of the European Union where workplace innovations have resulted in positive outcomes.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef12721
  Catalogue info

  Arbetsorganisation och förändringar - Sammanfattning

  Författare: 
  Eurofound
  Innovationer i arbetsorganisation kan optimera produktionsprocesserna i företag och förbättra de anställdas allmänna upplevelser av arbetet. I den här rapporten utforskas sambanden mellan förändringar av arbetsorganisationen – högpresterande arbetssystem – och fördelarna för såväl anställda som organisationer. Den bygger på en analys av fallstudier som gjorts i 13 medlemsstater i Europeiska unionen, där arbetsplatsinnovationer har gett positiva resultat. Högpresterande arbetssystem som bygger på slimmad administration, teamarbete, flexibla arbetsmetoder, omgörning av arbetsplatser och medverkan från arbetstagarnas sida var de system som oftast hade samband med större produktivitet i företaget, bättre servicekvalitet och minskade driftskostnader.


  Finns för nedladdning på 26 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar