Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Uppdaterad
07 mars 2013
Publicerad
05 februari 2013
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

 

 • Full report

  Number of Pages: 
  76
  Reference No: 
  ef1273
  Catalogue info

  Working time and work–life balance in a life course perspective

  Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef12731
  Catalogue info

  Arbetstid och balans mellan arbete och privatliv i ett livslångt perspektiv

  Authors: 
  Eurofound
  Djupgående förändringar i hushållens sammansättning och i befolkningsstrukturen de senaste årtiondena har gett upphov till nya behov och utmaningar i det moderna industrisamhället. Globalisering och ökad konkurrens har haft stor inverkan på tillverkningsmetoder och arbetets uppläggning samt på arbetstider och fördelningen mellan arbete och privatliv. I denna rapport, som bygger på den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, undersöks skillnader mellan länder när det gäller faktisk arbetstid och arbetstidsfördelning efter kön, sysselsättningsstatus, hushållstyp och livsfas. Den innehåller en diskussion av faktorer som påverkar individernas och hushållens balans mellan arbete och privatliv och en analys av skillnaden mellan faktisk arbetstid och arbetstidspreferenser. Även oavlönat arbete behandlas, med fokus på skillnader mellan könen i olika skeden av livet när det gäller tid som ägnas åt hushålls- och omsorgsplikter.  Ladda ned PDF: SV (pdf 42.4 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar