Working time and work–life balance in a life course perspective

Report
Uppdaterad
7 mars 2013
Publicerad
5 februari 2013
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least Read more
Understanding how working time is organised and how this is impacting on balance of work versus private life is of fundamental importance. This general statement is very much in accordance with the main objective of the Europe 2020 employment strategy, stating that at least 75% of the population aged 20–64 should be employed by 2020, necessitating in many Member States a significant increase in women’s labour market participation. Drawing on data from Eurofound’s fifth European Working Conditions Survey (EWCS), based on interviews with more than 38,000 respondents in 34 countries, this report documents the prevailing working time patterns of employees, the self-employed and lone parents across five country clusters. It also analyses the relationship between paid employment and domestic activities, work–life balance and working time preferences across the life course. 

Publishing optionsCurrent: Draft

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef12731
  Catalogue info

  Arbetstid och balans mellan arbete och privatliv i ett livslångt perspektiv

  Författare: 
  Eurofound
  Djupgående förändringar i hushållens sammansättning och i befolkningsstrukturen de senaste årtiondena har gett upphov till nya behov och utmaningar i det moderna industrisamhället. Globalisering och ökad konkurrens har haft stor inverkan på tillverkningsmetoder och arbetets uppläggning samt på arbetstider och fördelningen mellan arbete och privatliv. I denna rapport, som bygger på den femte europeiska undersökningen om arbetsvillkor, undersöks skillnader mellan länder när det gäller faktisk arbetstid och arbetstidsfördelning efter kön, sysselsättningsstatus, hushållstyp och livsfas. Den innehåller en diskussion av faktorer som påverkar individernas och hushållens balans mellan arbete och privatliv och en analys av skillnaden mellan faktisk arbetstid och arbetstidspreferenser. Även oavlönat arbete behandlas, med fokus på skillnader mellan könen i olika skeden av livet när det gäller tid som ägnas åt hushålls- och omsorgsplikter.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Working Conditions Survey 2010

  Eurofound’s European Working Conditions Survey (EWCS) paints a wide-ranging picture of Europe at work across countries, occupations, sectors and age groups. This series consists of findings from the EWCS 2010, the fifth edition of the survey. The survey was first carried out in 1990.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar