Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

Report
Publicerad
7 juli 2014
pdf
Format
Executive summary in 24 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur inRead more

This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions. 

Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  99
  Referensnummer: 
  ef1419
  ISBN: 
  978-92-897-1183-8
  Katalognummer: 
  TJ-AN-14-001-EN-C
  DOI: 
  10.2806/61506
  Catalogue info

  Drivers of recent job polarisation and upgrading in Europe - European Jobs Monitor 2014

  This report looks in detail at recent shifts in the employment structure at Member State and EU level, examining the main sectors and occupations that have contributed to job loss and job growth. It finds, for example, that in 2011–2013, the majority of net employment losses continued to occur in middle-paid and low-to-middle-paid jobs in construction and manufacturing. Employment growth remained resilient in high-paid, high-skilled jobs, and knowledge-intensive services have been the main source of this growth. The report also examines some of the likely drivers behind the changing employment structure: technological change, globalisation and labour market institutions.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef14191
  Catalogue info

  Drivkrafter bakom den senaste tidens polarisering och uppgradering av jobb i Europa: European Jobs Monitor 2014

  Författare: 
  Eurofound
  I rapporten granskas den senaste tidens förändringar av sysselsättningsstrukturen på nationell och europeisk nivå i detalj, liksom de viktigaste sektorer och yrken som bidragit till att antalet jobb minskat eller ökat. Det konstateras bland annat att under perioden 2011–2013 fortsatte huvuddelen av nettoförlusten av sysselsättning att gälla jobb med medelhög lön och jobb med låg till medelhög lön inom bygg- och tillverkningsindustrin. Sysselsättningstillväxten fortsatte att återhämta sig bland högkvalificerade och välavlönade jobb, och kunskapsintensiva tjänster har varit huvudkällan till denna tillväxt. Rapporten tar även upp några av de troliga drivkrafterna bakom den senaste tidens förändringar av sysselsättningsstrukturen: teknisk förändring, globalisering och arbetsmarknadens institutioner.


  Finns för nedladdning på 24 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Jobs Monitor

  This series brings together publications and other outputs of the European Jobs Monitor (EJM), which tracks structural change in European labour markets. The EJM analyses shifts in the employment structure in the EU in terms of occupation and sector and gives a qualitative assessment of these shifts using various proxies of job quality – wages, skill-levels, etc.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar