Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

Report
Publicerad
31 oktober 2014
pdf
Format
Executive summary in 24 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the Read more

The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising. EU-level efforts to promote mobility are sometimes overshadowed at national level by concerns over the potential negative effects of migrant inflows including the undercutting of local wage rates, the abuse of welfare systems and the financial burden that inactive migrants may put on welfare systems. This report documents the current picture of labour mobility within the EU, and puts forward some policy pointers for facilitating the flow of workers while minimising abuses of the migrant worker system and making for smoother transitions for migrant workers. An executive summary is available.

Read less

Format

 • Report

  Number of pages: 
  76
  Reference no.: 
  EF1456
  ISBN: 
  978-92-897-1232-3
  Catalogue no.: 
  TJ-01-14-724-EN-N
  DOI: 
  10.2806/74031
  Catalogue info

  Labour mobility in the EU: Recent trends and policies

  The European Commission promotes geographical mobility as a strategy to reduce discrepancies between supply and demand in European labour markets. While migration levels are low within and across EU Member States by comparison with other OECD regions, the proportion of EU migrants working in the EU is rising.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference no.: 
  EF14561
  Catalogue info

  Arbetskraftens rörlighet inom EU: Aktuella trender och policyer

  Author(s): 
  Eurofound

  Europeiska kommissionen verkar för ökad geografisk rörlighet som en strategi för att minska skillnaderna mellan utbud och efterfrågan på de europeiska arbetsmarknaderna. Även om migrationsnivåerna är låga inom och mellan EU-medlemsstaterna jämfört med andra OECD‑regioner, börjar andelen migrerande EU-arbetstagare inom EU att öka. Ansträngningarna på EU-nivå att främja rörlighet överskuggas ibland på nationell nivå av oron över de potentiella negativa effekterna av migrantströmmarna, t.ex. lönedumpning, utnyttjande av välfärdssystem och den ekonomiska börda som inaktiva migranter kan utgöra för välfärdssystemen. I denna rapport dokumenteras hur arbetskraftsrörligheten inom EU ser ut i dag, och det dras vissa slutsatser om hur arbetstagarrörligheten kan underlättas, missbruket av systemet för migrerande arbetstagare minimeras och de migrerande arbetstagarnas övergång bli mer friktionsfri.

  Available for download in 24 languages

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar