Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

Report
Publicerad
9 september 2014
pdf
Format
Executive summary in 23 languages
Ladda ned
Författare: 
Mandl, Irene; Hurley, John

Sammanfattning

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and Read more

While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event. The case studies created under this research project are available on demand from Eurofound. Requests should be directed to Irene Mandl, Research Manager, ima@eurofound.europa.eu.

 

 

Read less

Format

 • Rapport

  Referensnummer: 
  ef1441
  Catalogue info

  Effects of restructuring at regional level and approaches to dealing with the consequences

  Författare: 
  Mandl, Irene; Hurley, John

  While restructuring is increasingly acknowledged as an inherent characteristic of economic development and receives substantial policy attention at European and Member State level, the regional perspective on it is rarely discussed. However, most large-scale restructurings affect the regions and employment areas where they take place, not just the company and its employees. Based on secondary data analysis, a literature review and five in-depth case studies, this research project aims to identify the effects of large-scale restructuring at regional level. It also describes examples of successful regional management directed at maintaining and improving labour markets and living conditions following an important restructuring event.

  Format

 • Executive summary

  Referensnummer: 
  ef14411
  Catalogue info

  Effekter av omstrukturering på regional nivå och strategier för att hantera konsekvenserna

  Författare: 
  Eurofound

  Omstrukturering erkänns i allt större utsträckning som en viktig del av den ekonomiska utvecklingen och får stor politisk uppmärksamhet både på EU-nivå och i medlemsstaterna, medan det regionala perspektivet diskuteras mer sällan. Merparten av storskaliga omstruktureringar påverkar emellertid regionerna och de sysselsättningsområden där de sker, och inte enbart företaget och dess anställda. Forskningsprojektet bygger på analys av sekundäruppgifter, en litteraturöversikt samt fem fördjupade fallstudier och syftar till att identifiera effekterna av storskalig omstrukturering på regional nivå. Projektet innehåller även exempel på framgångsrik regional förvaltning inriktad på att bibehålla och förbättra arbetsmarknader och levnadsförhållanden efter en stor omstrukturering.

  Finns för nedladdning på 23 språk

  Ladda ned
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar