Developing a country typology for analysing quality of life in Europe

Report
Publicerad
14 november 2014
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned

Sammanfattning

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typoRead more

As the European Union grows in size and diversity, it becomes increasingly challenging to summarise the impact of state actions on the lives of citizens. One approach to this complexity is to group countries based on characteristics relevant to quality of life. This report develops a country typology focused on quality of life as a multidimensional concept. It draws on (a) a review of the literature on country groups, (b) an empirical cluster analysis of macro-level indicators of state capacity and action and (c) an analysis of data on quality of life from the 2012 European Quality of Life Survey. This report develops a typology of the 34 countries included in this survey (the 28 EU Member States as well as the former Yugoslav Republic of Macedonia, Iceland, Kosovo, Montenegro, Serbia and Turkey). Drawing mainly on a synthesis of the literature, it goes on to recommend an eight-group system, which can be collapsed into five or three groups depending on the requirements of the analysis. 

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF14471
  Catalogue info

  Utveckling av en typologi över länder för analys av livskvaliteten i Europa

  Författare: 
  Eurofound

  I takt med att Europeiska unionen växer i storlek och mångfald blir det allt svårare att sammanfatta hur statliga åtgärder påverkar medborgarnas liv. En metod för att hantera denna komplexitet är att gruppera länder baserat på egenskaper som är relevanta för livskvaliteten. I denna rapport utvecklas en typologi för indelning av länder, med fokus på livskvalitet som ett flerdimensionellt begrepp. Den bygger på a) en genomgång av litteraturen om gruppering av länder, b) en empirisk klusteranalys av indikatorer på makronivå som rör statens kapacitet och åtgärder och c) en analys av data om livskvalitet från 2012 års undersökning om livskvaliteten i Europa. I denna rapport utvecklas en typologi för de 34 länder som ingår i den undersökningen (EU:s 28 medlemsstater samt f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, Island, Kosovo, Montenegro, Serbien och Turkiet). Metoden bygger vidare på en syntes av litteraturen och rekommenderar ett system med åtta grupper som kan fördelas om i fem eller tre grupper beroende på vad analysen kräver.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar