Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

Report
Uppdaterad
31 mars 2014
Publicerad
26 mars 2014
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to unRead more
The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  80
  Referensnummer: 
  ef1389
  ISBN: 
  978-92-897-1138-8
  Katalognummer: 
  TJ-01-13-770-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49619
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Families in the economic crisis

  The economic crisis has reshaped the lives of millions of European citizens. But how has it affected families with children? Children are more at risk of poverty or social exclusion than the overall population in a large majority of EU countries; hence, it is important to understand how the crisis has affected the households in which these children grow up. This report describes the changing quality of life across the EU for different types of families with children and compares their living standards and social situation. Grouping the EU Member States into four categories on the basis of the flexibility or otherwise of their family policies, it also examines potential patterns that may be related to different family policy approaches. Themes that emerge from the findings include the particular challenges facing lone parents, the greater difficulties facing jobless families since the onset of the crisis, and the increasing extent of conflict parents experience in seeking to balance their work and family lives.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13891
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: Familjerna och den ekonomiska krisen

  Författare: 
  Eurofound
  Den ekonomiska krisen har omformat miljontals europeiska medborgares liv. Men hur har den påverkat barnfamiljerna? I de flesta av EU-länderna löper barn större risk för fattigdom och social utslagning än befolkningen i stort. Därför är det viktigt att förstå hur krisen har påverkat de hushåll där barnen växer upp. Den här rapporten beskriver hur livskvaliteten förändrats i hela EU för olika typer av barnfamiljer och gör jämförelser av deras levnadsstandard och sociala situation. I rapporten grupperas EU:s medlemsstater i fyra kategorier beroende på hur flexibel eller traditionell deras familjepolitik är. Rapporten granskar också eventuella mönster som kan vara kopplade till olika familjepolitiska strategier. Bland rapportens resultat märks bland annat de särskilda svårigheter som ensamstående föräldrar ställs inför, de allt större problemen för arbetslösa familjer sedan krisens början och de allt större svårigheter som föräldrar upplever när det gäller att balansera arbete och familjeliv.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar