Quality of life in Europe: Quality of society and public services

Report
Publicerad
28 januari 2014
pdf
Format
Executive summary in 25 languages
Ladda ned

Sammanfattning

This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of thRead more
This report explores how Europeans perceive the quality of their societies, and of their public services. It looks at such aspects of society as trust in institutions and other people, perceived tensions between social groups, attitudes towards migrants and the effects of the economic crisis on social inclusion and social cohesion. It finds that satisfaction with the economic situation of one’s country, not being in employment and overall life satisfaction appear to boost satisfaction with public services; hardship appears to reduce it. In societal terms, trust in institutions decreased visibly from 2007 to 2011. Trust in people however changed less than trust in institutions and is more similar across the EU. A positive relationship exists between trust in institutions and satisfaction with the economic situation of one’s own country; a negative relationship between trust in institutions and inequality. And tensions were perceived to be highest between different racial and ethnic groups and between rich and poor. 
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  118
  Referensnummer: 
  ef1361
  ISBN: 
  978-92-897-1119-7
  Katalognummer: 
  TJ-02-13-296-EN-C
  DOI: 
  10.2806/37653
  Catalogue info
 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13611
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa – samhällskvalitet och offentliga tjänsters kvalitet

  Författare: 
  Eurofound
  Denna rapport utgår från resultaten av den tredje undersökningen av livskvaliteten i Europa för att undersöka i vilken utsträckning européerna är nöjda med olika samhällsaspekter med koppling till offentliga tjänster och sociala relationer, och hur dessa aspekter påverkar deras välbefinnande. En jämförelse görs också med resultaten från 2007 för att uppskatta hur den ekonomiska krisen har påverkat samhällskvaliteten. Livskvalitet är till viss del beroende av tillgång till högkvalitativa offentliga tjänster som hälso- och sjukvård, utbildning och social omsorg. Dessutom påverkas livskvalitet och samhällskvalitet av sociala relationer – frånvaro av spänningar, jämlikhet mellan samhällsgrupper och förtroende mellan människor.


  Finns för nedladdning på 25 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • European Quality of Life Survey 2012

  Eurofound's European Quality of Life Survey (EQLS) examines both the objective circumstances of European citizens' lives and how they feel about those circumstances and their lives in general. This series consists of outputs from the EQLS 2012, the third edition of the survey. The survey was first carried out in 2003. 

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar