Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

Report
Uppdaterad
12 februari 2014
Publicerad
04 februari 2014
Format
 • Download full reportPDF

Sammanfattning

Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn. An executive summary is available - see Related content.
 • Full report

  Number of Pages: 
  114
  Reference No: 
  ef1364
  ISBN: 
  978-92-897-1126-5
  Catalogue: 
  TJ-01-13-478-EN-C
  DOI: 
  10.2806/46819
  Catalogue info

  Quality of life in Europe: Trends 2003‑2012

  Eurofound has conducted the European Quality of Life Survey EQLS) in 2003, 2007 and 2011. This report compares the results from the three waves to provide evidence of trends and change in the quality of life of Europeans over a decade. It also examines whether differences across EU Member States have narrowed or remained stable. One of its findings is that subjective well-being has remained stable across the EU as whole, but it also finds that financial strain in households has grown in the wake of the economic crisis. The report proposes a more active approach to social protection, as lower household income is a strong negative influence on quality of life, and especially so in an economic downturn. An executive summary is also available.

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Reference No: 
  ef13641
  Catalogue info

  Livskvalitet i Europa: Trender 2003–2012

  Authors: 
  Eurofound
  Eurofound har genomfört undersökningen av livskvaliteten i Europa (EQLS) 2003, 2007 och 2011. I denna rapport jämförs resultaten från de tre omgångarna för att visa på trender och förändring av livskvaliteten hos européer under ett decennium. Dessutom undersöker man huruvida skillnaderna mellan EU-medlemsstaterna har minskat eller förblivit stabila. En av slutsatserna är att det subjektiva välbefinnandet har förblivit stabilt inom EU som helhet. Samtidigt konstateras att den ekonomiska pressen på hushållen har ökat som ett resultat av den ekonomiska krisen. I rapporten föreslås en mer aktiv strategi för socialt skydd eftersom lägre hushållsinkomst har en mycket negativ inverkan på livskvaliteten, i synnerhet vid ekonomisk nedgång.  Ladda ned PDF: SV (pdf 36.52 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar