Representativeness of the European social partner organisations: Chemical sector

Report
Uppdaterad
16 december 2014
Publicerad
28 november 2014
pdf
Format
Executive summary in 22 languages
Ladda ned
Författare: 
Sanz de Miguel, Pablo

Sammanfattning

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on theiRead more

This study provides information aimed at encouraging sectoral social dialogue in the chemical sector. The study is divided into three parts: a summary of the sector’s economic and employment background; an analysis of the social partner organisations in all EU Member States, with emphasis on their membership, their role in collective bargaining, social dialogue and public policy and their national and European affiliations; and finally an analysis of the relevant European organisations, particularly their membership composition and their capacity to negotiate. The aim of Eurofound’s series of representativeness studies is to identify the relevant national and supranational social partner organisations in the field of industrial relations in selected sectors. The impetus for these studies arises from the goal of the European Commission to recognise the representative social partner organisations to be consulted under the provisions of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

Read less

Format

 • Rapport

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  EF14681
  Catalogue info

  De europeiska arbetsmarknadsparternas representativitet: Kemisektorn

  Författare: 
  Eurofound

  Den här undersökningen ger information som syftar till att främja den sociala dialogen inom kemisektorn. Undersökningen består av tre delar: en sammanfattning av sektorns bakgrund när det gäller ekonomi och sysselsättning, en analys av arbetsmarknadsparternas organisationer i EU:s alla medlemsstater, med betoning på deras medlemskap, deras roll vid kollektiva förhandlingar, social dialog och offentlig politik och deras nationella och europeiska medlemsförbund samt slutligen en analys av relevanta europeiska organisationer, särskilt sammansättningen av medlemmar och deras förmåga att förhandla. Eurofounds serie av undersökningar om representativitet syftar till att identifiera relevanta nationella och överstatliga arbetsmarknadsorganisationer på området för arbetsmarknadsrelationer inom utvalda sektorer. Dessa undersökningar har tillkommit på grund av Europeiska kommissionens mål att erkänna de av arbetsmarknadsparternas organisationer som kommissionen ska samråda med enligt bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Undersökningen utarbetades på grundval av enskilda nationella rapporter som upprättats av Eurofounds nationella korrespondenter som svar på ett frågeformulär.

  Finns för nedladdning på 22 språk

  Ladda ned

Part of the series

 • Sectoral social dialogue

  Eurofound's representativeness studies are designed to allow the European Commission to identify the ‘management and labour’ whom it must consult under article 154 of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU). This series consists of studies of the representativeness of employer and worker organisations in various sectors.

Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar