Pay in Europe in the 21st century

Report
Publicerad
13 april 2014
pdf
Format

Sammanfattning

 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the EuRead more
 The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.
Read less

Format

 • Rapport

  Antal sidor: 
  188
  Referensnummer: 
  ef1388
  ISBN: 
  978-92-897-1137-1
  Katalognummer: 
  TJ-01-13-769-EN-C
  DOI: 
  10.2806/49345
  Catalogue info

  Pay in Europe in the 21st century

  The issue of wages has attracted particular attention at European level since the onset of the economic crisis. Changes in economic governance, notably within the European semester, have prompted discussions on wage‑setting mechanisms. While, overall, wage‑bargaining regimes have remained relatively stable over time in many countries, the most substantial changes were seen in Member States facing more difficult economic circumstances. This report provides comparative time series on wage‑bargaining outcomes across the EU Member States and Norway, discussing pay developments against the background of different wage‑bargaining regimes and looks into the link between pay and productivity developments. It also investigates the different systems and levels of minimum wages in Europe at present, carrying out an accounting exercise through a hypothetical scenario of a minimum wage set at 60% of the median national wage (with some alternative scenarios as well for comparison) in order to benchmark and evaluate minimum wage levels and systems in Europe, and to discuss the possibilities and difficulties of coordination in this matter.

  Format

 • Executive summary

  Number of pages: 
  2
  Referensnummer: 
  ef13881
  Catalogue info

  Löner i Europa på 2000-talet

  Författare: 
  Eurofound
  Frågan om löner har fått särskild uppmärksamhet på europeisk nivå sedan den ekonomiska krisens början, och mekanismerna för lönesättning har kommit i förgrunden för denna diskussion. Löneförhandlingssystemen har på det hela taget förblivit relativt stabila. De största förändringarna har skett i de länder som påverkats mest av den ekonomiska nedgången. I den här rapporten ges jämförande tidserier för resultaten av löneförhandlingar i EU-medlemsstaterna och Norge. Rapporten presenterar och diskuterar löneutvecklingen mot bakgrund av olika löneförhandlingssystem. Vidare granskas kopplingen mellan löneutveckling och produktivitetsutveckling (med avseende på nominella och reella enhetsarbetskostnader). Dessutom undersöks de potentiella effekterna av en hypotetisk gemensam europeisk politik för minimilöner, och görs en beräkning av hur många och vilken typ av arbetstagare som skulle kunna påverkas i de olika länderna.  Ladda ned PDF: SV (pdf 41.31 Kb)
Useful? Interesting? Tell us what you think. Hide comments

Lägg till ny kommentar